Οι άδειες που δικαιούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτκοί

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/10/2017 - 22:49 | Author: Newsroom

Δείτε παρακάτω στο ipaideia.gr τις άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με την Δευτεροβάθμια Καβάλας ανα είδος άδειας και χρονικό διάστημα  καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κανονική Άδεια Άρθρο 20 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1988 Έως 7 εργάσιμες ημέρες για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (Δεν απαιτείται προϋπηρεσία)
Ειδική Άδεια Γάμου ? θανάτου Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 άρθρο 10 και ετών 2002-2003 άρθρο 9 Σε περίπτωση γάμου : 5 εργάσιμες ημέρες
Σε περίπτωση θανάτου : 2 εργάσιμες ημέρες (αμέσως μετά το γεγονός)
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γάμου – θανάτου
Άδεια για γέννηση τέκνου Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ετών 2000-2001 Άρθρο 10 Χορηγείται στον πατέρα αναπληρωτή 2 εργάσιμες ημέρες σε περίπτωση γέννησης τέκνου.
Δικαιολογητικά: Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αιμοδοσίας ΔΙΔΑΔ/Φ.53/214/168 97, 20784/16-11-1994 2 εργάσιμες ημέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας είτε συνεχόμενα, είτε οποτεδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα της σύμβασης.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση αιμοληψίας
Άδεια εξετάσεων Άρθρο 26 του Π.Δ. 410/88 14 εργάσιμες ημέρες σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που είναι σπουδαστές ή φοιτητές ή εκπονούν διδακτορική διατριβή.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης από την σχολή
Άδεια για μεταγγίσεις αίματος Άρθρο 21 του Π.Δ. 410/88 11 ημέρες με αποδοχές
11 ημέρες χωρίς αποδοχές
ΣΥΝΟΛΙΚΑ : 22 εργάσιμες ημέρες
Όταν :
Α. Χρήζουν περιοδική νοσηλεία
Β. Μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση
Οι ίδιοι ή τα τέκνα τους.
Δικαιολογητικά : Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
Διευκολύνσεις εκπαιδευτικών με οικογενειακές υποχρεώσεις
Άδεια σχολικής επίδοσης
Μειωμένο ωράριο
Άρθρο 9 του Ν.1483/84
Άρθρο 6 του Π.Δ. 193/88
Άρθρο 13 παρ. 8 του Ν.1566/85 ,άρθρο 13 παρ. 45 περίπτωση γ του Ν.3149/2003
Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν παιδιά ηλικίας έως 16 ετών χορηγείται άδεια για σχολική επίδοση έως 4 ημέρες ανά σύμβαση.
Δικαιολογητικά: Βεβαίωση παρουσίασης στο σχολείο 2 ώρες την εβδομάδα και απαλλαγή από τις πρόσθετες υπηρεσίες.
Κύησης
Λοχείας
Άρθρο 11 του Ν.2874/2000 56 ημέρες πριν (8 εβδομάδες)
63 ημέρες μετά (9 εβδομάδες)
Άδεια άσκησης εκλογικού δικαιώματος
Άδειες συνδικαλιστικές
Άρθρο 17 και 18 παρ.1 δεύτερο εδάφιο του Ν. 1264/1982
Άρθρο 6 του Ν.2224/1994
Άρθρο 11 του Ν.2336/1995
Με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Τετράμηνη άδεια άνευ αποδοχών
(για ανατροφή παιδιού)
Άρθρο 50 του Ν.4075/2012 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4144/2013 Για ανατροφή παιδιού έως 6 ετών χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου
Μπορεί να χορηγηθεί σε:
Α. Συνεχές διάστημα (4 μήνες)
Β. Τμηματικά σε διαφορετικά σχολικά έτη
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Οι εκπαιδευτικοί να έχουν συμπληρώσει 1 χρόνο δηλαδή 12 μήνες συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας .
Δικαιολογητικά : Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Άδεια Αναρρωτική Άρθρα 657 και 658 του Αστικού Κώδικα και άρθρο 11 του Ν.2874/2000 Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασής τους 15 ημέρες με αποδοχές.
Χορηγείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Μετά την εξάντληση των 15 ημερών και για σπουδαίο λόγο έχουν δικαίωμα να λάβουν αναρρωτική άδεια χωρίς αξίωση καταβολής αποδοχών.
Άδεια για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους Υπ. αρ. 51190/Ε1/27.03.2015 έγγραφο Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. Μικρής χρονικής διάρκειας για συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια και κάθε είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, εφόσον η συμμετοχή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.
Δικαιολογητικά : Βεβαίωση παρουσίασης
Loading...
  • europalso

    ideascentral