Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΑΕ και περιοχές προτίμησης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/08/2017 - 12:56 | Author: Newsroom

: Σύμφωνα με το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου αναλύεται διεξοδικά πως επιλέγονται οι περιοχές για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία από τις βαθμίδες εκπαίδευσης

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΑΕ -ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

α. Για τους εκπ/κούς ΕΑΕ που απασχολούνται αποκλειστικά σε μία εκ των βαθμίδων εκπ/σης (π.χ. ΠΕ71 στην Α/ θμια και ΠΕ02 στη Β/θμια ΕΑΕ) καθώς και για τους εκπ/ κούς που δύνανται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης (π.χ. ΠΕ06, ΠΕ11), δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των περιοχών προτίμησης αναπληρωτών, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας.
β. Οι εκπαιδευτικοί, που στον ηλεκτρονικό τους φάκελο έχει δηλωθεί η επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, τοποθετούνται ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, κατά προτεραιότητα, σε σχολικές μονάδες κωφών και τυφλών, αντίστοιχα, στις ίδιες, κατά σειρά
προτίμησης, περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή τους.

Παράδειγμα 1:
Εκπαιδευτικός με επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille, ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στην 5η περιοχή προτίμησής του με βάση την κατάταξή του στον οικείο πίνακα αναπληρωτών ΕΑΕ είτε στην 6η περιοχή προτίμησής του, όπου υπάρχει λειτουργικό κενό για εκπαιδευτικό με γνώση Braille, θα προσληφθεί στην 5η περιοχή προτίμησής της.

Παράδειγμα 2:
Εκπαιδευτικός με επάρκεια στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και επάρκεια στην Ελληνική Γραφή Braille ο οποίος, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, δύναται να προσληφθεί είτε στη 12η περιοχή προτίμησής του με γνώση ΕΝΓ είτε στην ίδια περιοχή προτίμησής με γνώση Braille , θα προσληφθεί στην 12η περιοχή προτίμησης με γνώση ΕΝΓ.

Παράδειγμα 3:
Κατά τη διαδικασία της ροής πρόσληψης από το του Υπουργείου Παιδείας, η εξέταση των επιλογών υποψηφίου ο οποίος έχει επάρκεια στην ΕΝΓ και στην Braille γίνεται κατά σειρά ως εξής:
Ο εκπ/κός τοποθετείται στην προτιμότερη εκ των ανωτέρω περιοχών, βάσει των υφιστάμενων καταγεγραμμένων κενών από τις Δ/νσεις Εκπ/σης.

Δεύτερη ευκαιρία για τροποποίηση της δήλωσης περιοχών στους αναπληρωτές

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral