Δεύτερη ευκαιρία για τροποποίηση της δήλωσης περιοχών στους αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/08/2017 - 12:02 | Author: Newsroom

Δεύτερη ευκαιρία δίνει το Υπουργείο Παιδείας Τροποποίηση Δήλωσης μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Η τροποποίηση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο υπό συγκεκριμέες περιπτώσεις που ορίζει η εγκύκλιος για τις

Δείτε τι αναφέρει το συγκεκριμένο απόσπασμα της εγκυκλίου

Τροποποίηση Δήλωσης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις κάτωθι περιπτώσεις:

Αναπληρωτές: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για δηλώσεις περιοχών και ανάληψη υπηρεσίας

1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως μόνιμου εκπαιδευτικού, προκειμένου να συμπεριλάβει και την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών [παρ.4 άρθρο 2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].

2. Σε περίπτωση απόσπασης με υπουργική απόφαση του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2017-2018, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης,
προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει πε- ριοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, στην αρμοδιότητα της οποίας υπά- γεται το ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου.

Σε περίπτωση απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει η υπηρεσία/ο φορέας.

3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού ενός εκ των συζύγων, που είναι υποψήφιοι κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2017-2018, είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, προκειμένου απο- κλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική αίτησή του, ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.

4. Τα ανωτέρω παρεχόμενα ευεργετήματα στους έγ- γαμους εκπ/κούς παρέχονται και σε εκείνους που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης βάσει του άρθρου 12 του ν. 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α΄/24-12-2015) «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις».

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral