ΟΠΣΥΔ: Οδηγίες περί υποχρέωσης αιτήματος μεταβολής στοιχείων αναπληρωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2018 - 15:06 | Author: Newsroom

: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ « ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» – Για την αποφυγή παρερμηνειών επισημαίνεται ότι “Αίτημα Μεταβολής Στοιχείων” υποβάλλεται από τον υποψήφιο για το σύνολο των περιπτώσεων στις οποίες αιτείται τροποποίηση των στοιχείων του φακέλου του, πλην εκείνων τις οποίες οφείλει να καταχωρίσει απευθείας μόνος του στο φάκελό του ή/και εκείνων που αποτελούν τυπικό προσόν ένταξης σε κλάδο και ως εκ τούτου οφείλει να παρουσιαστεί σε Δ/νση Εκπ/σης (με τα απαιτούμενα παραστατικά).

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας στις παραγράφους που ακολουθούν καταγράφονται ανά περίπτωση τα πεδία τα οποία τυγχάνουν τροποποίησης απευθείας από τον ίδιο τον υποψήφιο (άνευ υποβολής «Αιτήματος Μεταβολής Στοιχείων»):

ΟΛΜΕ: Να ανοίξει το σύστημα του ΟΠΣΥΔ για όσους δεν έχουν προλάβει να κάνουν αίτηση

Loading...
  • europalso

    ideascentral