Γαλλικό Ινστιτούτο εξετάσεις DELF/DALF/SORBONNE Δεκμβρίου 2016 Εκτύπωση προσκλήσεων

🕔21/11/2016 16:41
Session de décembre 2016 Chers candidats aux examens du DELF/DALF/SORBONNE Vous pouvez imprimer votre convocation en tapant le nom de famille et le prénom du candidat en caractères latins ainsi que son année de naissance ou bien le code candidat ou centre de langue. Prière de garder précieusement votre code candidat (12 chiffres). Seul ce code vous permet d'accéder à vos résultats. En cas de problème, veuillez nous contacter par courriel examens@ifa.gr. Aucun changement de centre n’est accepté.
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !