Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία για τους φοιτητές;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/10/2017 - 12:22 | Author: Newsroom

: Τί αλλάζει – Τη δυνατότητα αναβολής από την κατάταξη στο στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Η νομοθεσία μέχρι σήμερα αφορούσε μόνο τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό κι όχι στην Ελλάδα.

 

Η τροπολογία και η αιτιολογική έκθεση έχουν ως εξής:
Αρθρο 1

 

Με τη συγκεκριμένη διάταξη αποκαθίσταται η αρχή της ισονομίας για όλους τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες σε ερευνητικά κέντρα είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού.  Επιπρόσθετα, περιορίζεται η φυγή στο εξωτερικό του υψηλά εκπαιδευμένου και καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού και παράλληλα ενδυναμώνεται το δυναμικό των ελληνικών ερευνητικών κέντρων, τα οποία αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποστελέχωσης.

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
«Ρυθμίσες περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1
1. Ο τίτλος του άρθρου 19 του ν . 3421/2005 (Α’ 302) αντικαθίσταται ως εξής: «Αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας Κατόχων δδακτορικού διπλώματος που διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες».

2. Η περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3421/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Κάτοχοι διδακτορικού δπλώματος που δοαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες».

Loading...
  • europalso

    ideascentral