ΟΕΕ: Προτάσεις για την Οικονομική Εκπαίδευση στο Λύκειο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/10/2017 - 18:06 | Author: Newsroom

Πακέτο προτάσεων για την αναβάθμιση των οικονομικών μαθημάτων στη χώρα μας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβάνει η επιστολή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τον Υπουργό Παιδείας, με αφορμή τις επικείμενες αλλαγές, που προσφάτως εξαγγέλθηκαν, για το και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Στην επιστολή, γίνεται λόγος για τη διαρκή υποβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και συγκεκριμένα τη διαρκή συρρίκνωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνονται τα εξής:

α. Να διδάσκεται στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου και Α’ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.

β. Στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να μπορεί να διδαχθεί το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» με στόχο την εμβάθυνση στο αντικείμενο.

γ. Στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και «Αρχές Λογιστικής» και με τον τρόπο αυτό να συνδέεται το Γενικό με το Επαγγελματικό Λύκειο.

δ. Ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία – Οικονομία».

ε. Στη Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων «Οργάνωση και Διοίκηση» και «Λογιστική», τα οποία θα έχει επιλέξει από την προηγούμενη τάξη.

στ. Να αναπροσδιορισθεί ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» από 0,7 σε 1,3 και με βάση αυτό να γίνεται ο υπολογισμός των μορίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Οικονομίας.

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ
Τηλ: 2132141866
2132141882
2132141870

————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141800, fax 210 5227300

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017
Aρ. Πρωτ.: Φ/1/7858

Προς:
-Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
– Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Δημήτριο Μπαξεβανάκη
-Αναπληρωτή ΓΓ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταθερή υποβάθμιση της οικονομικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και συγκεκριμένα μια διαρκής συρρίκνωση της διδασκαλίας των οικονομικών μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε πλήρη αντίφαση με τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες παροχής οικονομικών γνώσεων στους σημερινούς μαθητές, οι οποίοι θα αποτελέσουν τους αυριανούς πολίτες μιας ραγδαία εξελισσόμενης οικονομικά κοινωνίας.

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις επικείμενες αλλαγές, που προσφάτως εξαγγείλατε, για το Λύκειο και την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την πρότασή σας, η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Οικονομίας προϋποθέτει, την εξέταση σε πανελλήνιο επίπεδο του μαθήματος «Κοινωνία – Οικονομία». Διαβλέπουμε, με την εν λόγω πρόταση, ταύτιση της Οικονομικής επιστήμης και της Κοινωνιολογίας χωρίς να οριοθετούνται τα αντικείμενα και οι μέθοδοι αυτών των επιστημών και θεωρούμε ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση. Με αυτό τον τρόπο δεν ολοκληρώνεται στον αναγκαίο βαθμό η μάθηση του αντικειμένου της κάθε επιστήμης και δεν διακρίνονται οι θεωρητικές και οι μεθοδολογικές αρχές, καθώς και τα κριτήρια συγκρότησης, οργάνωσης και δομής του περιεχομένου τους. Κάθε επιστήμη χρησιμοποιεί διακριτές αρχές, νόμους, κανόνες και μεθόδους για να προσεγγίσει και να εξετάσει το γνωστικό της αντικείμενο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός των επιστημονικών αντικειμένων «Οικονομίας» και «Κοινωνιολογίας» παρά το γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν στις Κοινωνικές Επιστήμες. Να υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία επιστήμης και μαθήματος ώστε να μην προκαλείται σύγχυση, αταξία και έλλειψη συστηματοποίησης των γνώσεων που θα διδαχθεί ο μαθητής.

Η τάση συνεχούς υποβάθμισης της διδασκαλίας των Οικονομικών μαθημάτων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μας βρίσκει εντελώς αντίθετους.

Ειδικότερα:

Έχει καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομίας», ως μαθήματος Γενικής Παιδείας (2013-2014) στην Α’ τάξη του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ΕΠΑΛ εντάσσεται στα μαθήματα επιλογής.

Έχει καταργηθεί (2015-2016) το μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» από Πανελλαδικά εξεταζόμενο και επιπλέον δεν έχει συμπεριελήφθη ούτε στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΓΕΛ, αλλά είναι μάθημα επιλογής.

Έχει μειωθεί ο συντελεστής βαρύτητας, από 1,3 σε 0,7, του Πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» που διδάσκεται στην Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου.

Πιστεύουμε, ότι η ενίσχυση της Οικονομικής Παιδείας στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα μπορεί να συμβάλει στην απόκτηση ορθής οικονομικής σκέψης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή τόσο της ατομικής όσο και της οικονομικής ευημερίας των αυριανών κοινωνιών και των πολιτών τους.

Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που έχετε εξαγγείλει σας υποβάλλουμε τις παρακάτω προτάσεις, προσβλέποντας στην αποδοχή τους από μέρους σας:

α. Να διδάσκεται στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου και Α‘ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου ως μάθημα γενικής παιδείας, το μάθημα «Αρχές Οικονομίας» και να υπάρχει κοινό πρόγραμμα σπουδών με στόχο την εγκαθίδρυση της πολυκλαδικότητας.

β. Στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου ο μαθητής, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να μπορεί να διδαχθεί το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης» με στόχο την εμβάθυνση στο αντικείμενο.

γ. Στην Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και τα μαθήματα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» και « Αρχές Λογιστικής» και με τον τρόπο αυτό να συνδέεται το Γενικό με το Επαγγελματικό Λύκειο.

δ. Ο υποψήφιος, που επιθυμεί την εισαγωγή του στα Τμήματα Οικονομίας, να εξετάζεται σε πανελλήνιο επίπεδο στο διακριτό μάθημα «Αρχές Οικονομικής Επιστήμης», που θα περιλαμβάνει στοιχεία μικροοικονομικής και μακροοικονομικής ανάλυσης, και όχι στο μάθημα «Κοινωνία – Οικονομία».

ε. Στην Γ΄ τάξη του Γενικού Λυκείου προτείνουμε ο μαθητής να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων «Οργάνωση και Διοίκηση» και «Λογιστική», τα οποία θα έχει επιλέξει από την προηγούμενη τάξη.

στ. Να αναπροσδιορισθεί ο συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας από 0,7 σε 1,3 και με βάση αυτό να γίνεται ο υπολογισμός των μορίων των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Οικονομίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Είμαστε βέβαιοι ότι θα μελετήσετε τις προτάσεις του ΟΕΕ, του Φορέα των 110.000 οικονομολόγων, στη διαμόρφωση του τελικού νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στο Νέο Λύκειο και στο νέο σύστημα εισαγωγής των μαθητών στα ΑΕΙ.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας για τις αλλαγές στην Παιδεία σε συνάντηση, που εσείς θα ορίσετε, με το Προεδρείο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

taxheaven.gr

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral