Συντονιστική επιτροπή μεταταγμένων του Ν.4172: Επείγουσα ανακοίνωση για συναδέλφους μη κοινών ειδικοτήτων ενόψει μεταθέσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/03/2017 - 00:52 | Author: Newsroom

Ενόψει της διαδικασίας των μεταθέσεων, από πολλούς μεταταγμένους συναδέλφους των μη κοινών ειδικοτήτων τίθενται ερωτήματα για το εάν θα πρέπει να προβούν σε κάποια νόμιμη ενέργεια ή διαδικασία για την εξασφάλιση της διεκδίκησης του δικαιώματός τους για ορθό υπολογισμό των μορίων συνθηκών διαβίωσης (με την μη μετατροπή όλων των μορίων της δευτεροβάθμιας σε μόρια πρωτοβάθμιας, παρά μόνο του τελευταίου έτους πριν από την μετάταξη) σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, που έκριναν επί υποθέσεως συναδέλφων ΠΕ05 Γαλλικής στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερρών.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαστικές αποφάσεις έκριναν ότι το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης των μεταταγμένων εκπαιδευτικών των μη κοινών ειδικοτήτων θα πρέπει να αποτελείται από το άθροισμα των μορίων στη δευτεροβάθμια  εκπαίδευση πλην του τελευταίου έτους, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης  του τελευταίου χρόνου στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο να μετατραπεί σε μόρια συνθηκών διαβίωσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συν το άθροισμα των μορίων συνθηκών διαβίωσης  του χρονικού διαστήματος που υπηρετούν στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση από την μετάταξή τους και έπειτα.

Για το θέμα αυτό ερωτήθει ο νομικός μας σύμβουλος και μας έδωσε την εξής απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 2.4 της εγκυκλίου των μεταθέσεων, η ανακοίνωση των πινάκων των εκπαιδευτικών που αιτούνται μετάθεση με τα μόρια που συγκεντρώνουν θα γίνει στις 10 Μαρτίου 2017 από κάθε διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (περ. β). Περαιτέρω σύμφωνα με την περ. γ αυτής της παραγράφου από τις 13 Μαρτίου έως και τις 15 Μαρτίου 2017 προβλέπεται ένα στάδιο ενστάσεων που υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς εφόσον δεν συμφωνούν με τα μόριά τους, όπως έχουν ανακοινωθεί. Ήδη οι παραπάνω προθεσμίες έχουν παραταθεί για πέντε (5) ημέρες.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, όποιος εκπαιδευτικός των μη κοινών ειδικοτήτων επιθυμεί να επιδιώξει δικαστικά τον ορθό επαναυπολογισμό των μορίων του, θα πρέπει να υποβάλλει την παραπάνω ένσταση στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει, ζητώντας τον ορθό υπολογισμό των μορίων του συνθηκών διαβίωσης. Αυτό διότι, σε περίπτωση που δεν το πράξει, το γεγονός αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομικό επιχείρημα από το υπουργείο ότι έχει αποδεχθεί τον εσφαλμένο υπολογισμό των μορίων του και δεν δικαιούται πλέον να ζητά το αντίθετο σε κάποια άλλη χρονική στιγμή.

Από δε την απάντηση της διεύθυνσης, η οποία σε κάθε περίπτωση θα είναι αρνητική, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών να προσφύγει δικαστικά με αίτηση ακύρωσης ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω ένσταση είναι απαραίτητο να γίνει από όλους όσους επιθυμούν την δικαστική διεκδίκηση του ορθού υπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δηλώνουν νόμιμα ότι δεν αποδέχονται τον εσφαλμένο, κατά την δικαστική κρίση, υπολογισμό των μορίων τους και μάλιστα επί ενός επισήμου εγγράφου της διεύθυνσης όπως ο πίνακας υπολογισμού μορίων.

Όσοι εκπαιδευτικοί αυτής της κατηγορίας κατέθεσαν στις κατά τόπους διευθύνσεις τις δύο αιτήσεις για τον επαναυπολογισμό των μορίων τους και είτε εισέπραξαν αρνητική απάντηση είτε αναμένουν απάντηση, θα πρέπει και αυτοί να καταθέσουν την παραπάνω ένσταση και αυτό διότι έτσι εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο, η δικαστική απόδειξη του εννόμου συμφέροντός τους για τον επαναυπολογισμό (προσφυγή κατά επισήμου εγγράφου της διεύθυνσης με το οποίο θίγονται τα νόμιμα υπηρεσιακά τους συμφέροντα).

Στο σημείο αυτό είναι σκόπιμο να κάνουμε και μία διευκρίνιση. Η πρόταση της κατάθεσης των δύο αιτήσεων επαναυπολογισμού στις διευθύνσεις, είχε ως σκοπό την άσκηση νόμιμης πίεσης προς το υπουργείο, ενόψει της εγκυκλίου των μεταθέσεων, με την ελπίδα της ρύθμισης του θέματος σύμφωνα με την δικαστική κρίση. Δεδομένου όμως ότι, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, το υπουργείο δεν ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και δεν ρύθμισε το ζήτημα, την στιγμή μάλιστα κατά την οποία και όλες οι επιστημονικές ενώσεις πήραν σαφή θέση υπέρ της καθολικής εφαρμογής του επαναυπολογισμού των μορίων σύμφωνα με την διατακτικό των δικαστικών αποφάσεων και το ζήτησαν από το υπουργείο, εναπόκειται πλέον στον καθένα να αποφασίσει για το εάν θα προσφύγει δικαστικά για να διεκδικήσει αυτό που δικαιούται. Η επιτροπή μας, στο ζήτημα αυτό, στέκεται συμβουλευτικά στο πλευρό των συναδέλφων και υποδεικνύει την ορθότερη νομική οδό για την προάσπιση των δικαιωμάτων των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

Ήδη υπάρχει στη διάθεση της επιτροπής μας υπόδειγμα ένστασης το οποίο και θα αποσταλεί με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς χρήση σε όποιον το επιθυμεί. Όποιος συνάδελφος των μη κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ18.41 και ΠΕ32) το επιθυμεί παρακαλείται να το δηλώσει με αποστολή e-mail στο ozarampo@ath.forthnet.gr με τα προσωπικά του στοιχεία, περιοχή υπηρέτησης και τηλέφωνο επικοινωνίας, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2017, ούτως ώστε να του αποσταλεί το υπόδειγμα. Για τυχόν διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 6979774768.

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΤΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ν. 4172/2013  Ολυμπία Ζαραμπούκα

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral