ΑΣΕΠ: 9.661 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την προκήρυξη 2Κ/2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔30/04/2018 - 17:51 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

: Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 6/8-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 42 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), ότι υποβλήθηκαν συνολικά 9.661 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 151 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 893   αιτήσεις για την κάλυψη 12 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 741 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 876 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.875 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3.149
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 714
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 94
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 301
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4.741
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 876

Δημόσιο: Τρεις προκηρύξεις για μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral