Συνένωση ειδικοτήτων τέλος Νοεμβρίου 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/09/2017 - 21:05 | Author: Newsroom

 Σύμφωνα με το τριετές σχέδιο για την Εκπαίδευση «Πλαίσιο κατευθύνσεων και προτάσεις»  (2017-2019): Προβλέπεται «εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού»

μέσω της συνένωσης των ειδικοτήτων/τομέων των εκπαιδευτικών, η οποία ορίζεται ότι θα

γίνει τον Νοέμβριο του 2017.

Υπουργείο Παιδείας: Τριετές Σχέδιο για την Εκπαίδευση 2017-2019 Χρονοδιάγραμμα

Βραχυπρόθεσμα: Βελτίωση πληροφορικού συστήματος: Δεκέμβριος 2017

Βραχυπρόθεσμα: Ενοποίηση τομέων: τέλος Νοεμβρίου 2017

 

1. Βελτίωση του συστήματος πληροφορικής, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για

τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.

 

2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε (α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του

«συνανήκειν», γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους

στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας (β) να μην

δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο (γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.

 

3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών

(α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν

(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral