Πανελλήνιες 2017: Σχολές Αστυνομίας – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/05/2017 - 10:15 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 30/05/2017 - 10:27

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017: Χρήσιμες πληροφορίες για τις Σχολές Αστυνομίας – Καθορισμός του κοινού ειδικού ποσοστού θέσεων, επί του συνολικού αριθμού εισακτέων ιδιωτών στη , υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των υποψήφιων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό.

Άρθρο 1
Ορίζεται σε 5% το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στη Σχολή Αστυφυλάκων, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και το οποίο διεκδικούν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων που προβλέπονται από την ως άνω διάταξη καθώς και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν θέσεις από το ανωτέρω κοινό ειδικό ποσοστό. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων που αντιστοιχεί στο ποσοστό 5% του προηγούμενου εδαφίου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017

Ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισαγομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου κατανέμεται σε όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση, το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του έτους τελευταίας εξέτασης τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ή των ειδικών της προηγούμενης παραγράφου, με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα εκάστοτε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό της παρούσας παραγράφου (10%) γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύψει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.
3. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 10% της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους συμμετείχαν σε αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στις διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση. Αρχικά κατανέμονται οι θέσεις που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εξετάσεις της προηγουμένης παραγράφου το αμέσως προηγούμενο έτος, με τις εναπομείνασες θέσεις να κατανέμονται σε όσους συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές δύο (2) έτη πριν από το έτος συμμετοχής τους στη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς νέα εξέταση.

Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ειδικότερο ποσοστό 60% της παρούσας παραγράφου, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, σε περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο που είναι μισό ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, ενώ αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε ποιες πόλεις είναι οι σχολές

Οι σχολές Αστυφυλάκων που δέχονται δοκίμους τα τρία τελευταία χρόνια  είναι στις πόλεις:
Διδυμότειχο, Κομοτηνή & Ρέθυμνο. Για το επόμενο χρόνο θα καθοριστούν με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, όμως κατά πιθανότητα θα είναι οι ίδιες. Η σχολή Αξιωματικών είναι στην Αθήνα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2017

Πανελλήνιες 2017: Οι αλλαγές στα τμήματα – Μηχανογραφικό 2017

Πανελλήνιες 2017: Πώς γίνεται η επιλογή θεμάτων των Πανελλαδικών

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral