Πανελλήνιες 2017: H Ένωση Ελλήνων Χημικών για τα θέματα στη Χημεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/06/2017 - 17:43 | Author: Newsroom

: Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) παρακολουθώντας τις σημερινές , όπως προβλέπει ο ρόλος της ως σύμβουλου  του κράτους σε θέματα Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης,  κατέληξε στις ακόλουθες :

Σε ότι αφορά στο εύρος της εξέτασης: Tα θέματα εξετάζουν θεμελιώδεις   γνώσεις  από  όλα τα  κεφάλαια και καλύπτουν μεγάλο μέρος της ύλης .
Σε ότι αφορά στην έκταση των θεμάτων: Η έκταση τους μπορεί να χαρακτηριστεί μεγάλη, γεγονός που απαιτεί ψυχραμία και ετοιμότητα, χωρίς  όμως να δημιουργεί σοβαρό  πρόβλημα στους καλά προετοιμασμένους  μαθητές  σε ότι αφορά στην επεξεργασία.
Σε ότι αφορά στο βαθμό δυσκολίας Τα θέματα είναι κλιμακούμενης δυσκολίας,  χωρίς   υπερβολές , στα οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν στο σύνολό τους οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές.
Σε ότι αφορά στην εξέταση της κριτικής ικανότητας.  Η διασπορά και ο συνδυασμός γνώσεων από διαφορετικά κεφάλαια απαιτούν οι μαθητές να αξιοποιήσουν την κρίση τους για να οδηγηθούν σε συμπεράσματα.
Σε ότι αφορά στη διακριτική ικανότητα:

Χαρακτηρίζονται από ικανοποιητική διακριτική ικανότητα, διότι εξετάζουν την προετοιμασία, την ετοιμότητα, την ψυχραιμία των υποψηφίων, χωρίς να στηρίζονται σε τεχνάσματα.

Ορισμένες  όχι πολύ σημαντικές ενστάσεις  υπάρχουν:

  • για τις γραφικές παραστάσεις στο Β3, όπου θα ήταν προτιμότερο η σωστή γραφική παράσταση να μην τέμνει τον κατακόρυφο άξονα στην τιμή 1, ακόμη και αν εννοείται  με τη χρήση του κύκλου, ανοιχτό διάστημα
  • για το ερώτημα Δ3 το ι βαθμολογείται με δυσανάλογα πολλές μονάδες σε σχέση με τα υπόλοιπα ερωτήματα του  ίδιου θέματος  και παρουσιάζει αυξημένη πιθανότητα λάθους από απροσεξία.

Εν κατακλείδι, η Ένωση Ελλήνων Χημικών(ΕΕΧ) θεωρεί ότι τα θέματα της Χημείας  είναι πολύ πιο απαιτητικά από τα αντίστοιχα του 2016,  ελέγχουν ουσιαστικά τις  γνώσεις και την κριτική ικανότητα  των μαθητών, χωρίς να απαιτούν απομνημόνευση, είναι σαφή ως προς τη διατύπωσή τους και καλύπτουν μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης.

Βάσεις 2017: Όλες οι μέχρι τώρα εκτιμήσεις για τις βάσεις 2017

Πανελλήνιες 2017: Θέματα και απαντήσεις στα μαθήματα ειδικοτήτων της Πέμπτης 15/6

Πανελλήνιες 2017: Οι απαντήσεις σε Λατινικά, ΑΟΘ, Χημεία

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral