Δείτε τους Πίνακες αναπληρωτών 2017 στο e-aitisi

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2017 - 17:50 | Author: Ρούσσου Ασημίνα
Τελευταία τροποποίηση στις 01/06/2017 - 17:58

– ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΣΤΟ. Αναλυτικά:

    Ενημερώσεις:
01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.

– Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
Ενημερώσεις:
01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.

-Ενιαίος Πίνακας Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
Ενημερώσεις:
01-06-2017:   Πρώτη ανάρτηση.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Πίνακες Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ)
Ενημερώσεις:
01-06-2017:  Πρώτη ανάρτηση ΠΕ60 και ΠΕ70.

Ομαδοποιημένες ειδικότητες:
ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί
ΠΕ70 – Δάσκαλοι
Ενιαίος Πίνακας αναπληρωτών ανά ομαδοποιημένη ειδικότητα μηδενικής προϋπηρεσίας
Ομαδοποιημένες ειδικότητες:

ΠΕ60 – Νηπιαγωγοί
ΠΕ70 – Δάσκαλοι

 

Αναρτήθηκαν στο  οι προσωρινοί   γενικής και ειδικής αγωγής , για δασκάλους και νηπιαγωγούς, . Στο e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί ήδη κατηγορία με  επικεφαλίδα ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2017-2018 .

Η προϋπηρεσία που προσμετράται είναι μέχρι και 28 Απριλίου, τελευταία ημέρα των αιτήσεων.

Οι πίνακες, όπως σας είχε ενημερώσει το ipaideia, δεν θα αναρτηθούν για όλες τις ειδικότητες  ,  αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά όπως γίνεται κάθε χρόνο ενώ από βδομάδα θα ακολουθήσουν οι άλλες ειδικότητες.

πίνακες αναπληρωτών 2017 όπως κάθε χρόνο θα αναρτηθούν στο  και μετά την ανάρτηση θα ακολουθήσει η διαδικασία των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών καθώς οι οριστικοί πίνακες αναμένονται τέλη Ιουνίου.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών καταρτίζονται από το Υπουργείο Παιδείας οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 2017-2018 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.

Οι πίνακες αναπληρωτών όπως είναι γνωστό υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 2017: Πότε θα ανακοινωθούν

Οι πίνακες αναπληρωτών που αναρτώνται :

– προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. και

– προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π..

Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Κατά των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου e-aitisi.sch.gr.
Άλλαξε η διαδικασία των ενστάσεων

Όπως αναφέρεται στη νέα εγκύκλιο για τις ενστάσεις επί των πινάκων αναπληρωτών:

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα)

ή

Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» και στην επιλογή <<ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ>>.

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων παρέχεται ειδικά σχεδιασμένος σύνδεσμος «Ξέχασα τον κωδικό μου» στη διαδρομή: «Πολίτες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες». Για την ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων στην εν λόγω πρόσκληση , απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ θα αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση των πεδίων της ένστασης.

Έλεγχος νομιμότητας από το ΑΣΕΠ

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις , ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί  εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2016-2017. Για όλες τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τους πίνακες αναπληρωτών 2017 το ipaideia θα σας κρατά ενήμερους.

 

Πίνακες αναπληρωτών 2017 στο e-aitisi.sch.gr – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral