Τροπολογία για την εξασφάλιση πιστώσεων για τους αναπληρωτές του επόμενου σχολικού έτους 2017-18

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/07/2017 - 11:20 | Author: Newsroom

Στο πολυνομοσχέδιο για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, περιλαμβάνεται η παρακάτω τροπολογία:

Άρθρο 82

….

7. Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19
Για την πληρωμή και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (37.748.800,00) και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (13.300.000,00)».

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (37.748.800,00) και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (13.300.000,00)».

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral