Οι πληρωμές για τις σχολικές καθαρίστριες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/12/2017 - 12:42 | Author: Newsroom

Σήμερα, 22-12-2017 το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. επί συνόλου 708 σχολικών επιτροπών που δικαιούνται χρηματοδότησης έχει ήδη αναρτήσει 679 συμβάσεις. Από τις υπόλοιπες οι 20 δεν έχουν αναρτηθεί λόγω έλλειψης στοιχείων που δεν έχουν αποσταλεί στο φορέα ή δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί λόγω λανθασμένων στοιχείων που παρέλαβε ο φορέας

(π.χ συμβάσεις που δεν έχουν παραστατικά ή εκκρεμούν λόγω ελλιπών δικαιολογητικών κλπ.) και 9 δεν έχουν αποστείλει καθόλου στοιχεία. Έχουν ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί οι 546. Από τις οριστικοποιημένες, έχουν πληρωθεί οι 527 και συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς η πορεία πληρωμής και των υπολοίπων.

Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενημερωθούν από το Τμ. Οικ/κής Διαχείρισης-Λογιστήριο ΔΔΟY/ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη γραμμή 2131314588 σχετικά με χρηματοδότηση και 2131314671 για διοικητική στήριξη (Εmail: sxolikesepitropes@inedivim.gr & Website: http://www.inedivim.gr/sxolikesepitropes).

Loading...
  • europalso

    ideascentral