Προτάσεις βελτίωσης της διαχείρισης των Δημοσίων ΙΕΚ – Ψηφισμα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔27/10/2017 - 10:21 | Author: Newsroom

Σε ψήφισμα​ τους για βελτίωση ​ οι εκπαιδευτές ενηλίκων αναφέρουν​:


(Για να ψηφίσετε πατήστε εδώ)
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι/ες είμαστε εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες ενηλίκων, μέλη της μεγαλύτερης διαδικτυακής ομάδας εκπαιδευτών (FB group: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΟΠΠΕΠ). 


Με το παρόν θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας μία σειρά από σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα οποία επηρεάζουν τόσο τις συνθήκες υπό τις οποίες εργαζόμαστε, όσο και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται από τα Δ.Ι.Ε.Κ., ζητώντας τις άμεσες ενέργειές σας.

Τα προβλήματα αυτά αφορούν στα εξής: 

  • Επιλογή εκπαιδευτών/τριών
  • Αναθέσεις μαθημάτων
  • Σχεδιασμός πλαισίου ανάπτυξης εκπαιδευτικού έργου
  • Επιμόρφωση και επικαιροποίηση γνώσεων των εκπαιδευτών/τριών


Πιο αναλυτικά: 

1. Oι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες καλούμαστε να καταθέτουμε το σύνολο των δικαιολογητικών μας κάθε χρόνο προκειμένου να μοριοδοτηθούμε. Πέρα από τα έξοδα και τις καθυστερήσεις που προκαλεί ο ετήσιος έλεγχος των φακέλων μας, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις στα μόρια που έχουν αρχικά δηλωθεί και εγκριθεί από τις επιτροπές των Δ.Ι.Ε.Κ (προσωρινοί πίνακες) και τα μόρια που προκύπτουν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (οριστικοί πίνακες), κάτι που δείχνει ότι η διαδικασία της μοριοδότησης επηρεάζεται σημαντικά από υποκειμενικούς παράγοντες. 

2. Οι Προσκλήσεις των Δ.Ι.Ε.Κ όσο και τα ΦΕΚ στα οποία αυτές βασίζονται έχουν ασάφειες. Φέτος, για παράδειγμα, εκφράστηκε πληθώρα παραπόνων προς τη Γενική Γραμματεία για την πρόθεση εξαίρεσης της διδακτικής εμπειρίας σε ιδιωτικά ΙΕΚ από το πεδίο της διδακτικής εμπειρίας, η οποία μας έγινε γνωστή μέσω ενός κειμένου με Συχνές Ερωτήσεις που δημοσίευσε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ενώ γίνονταν οι αιτήσεις. Ωστόσο, δε δόθηκε καμία απάντηση από μέρους του αρμόδιου τμήματος ούτε για το σκεπτικό της εξαίρεσης, ούτε, το σημαντικότερο, για τη νομιμότητα της εκ των υστέρων εφαρμογής ενός κριτηρίου που δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα επίσημα κείμενα που καθορίζουν τα κριτήρια μοριοδότησης. 

3. Τα κριτήρια μοριοδότησης αλλάζουν κάθε χρόνο. Ιδιαιτέρως προβληματική θεωρούμε, για παράδειγμα, τη διαχρονική τάση ενίσχυσης της βαρύτητας που έχουν οι επιμορφώσεις σε σχέση με τα τυπικά προσόντα που μένουν σχετικά σταθερά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2014 τα μέγιστα μόρια που μπορούσε κανείς να πάρει από επιμορφώσεις ήταν 4 σε σύνολο 90 μορίων, ενώ φέτος ήταν 6 σε σύνολο 55. Με δεδομένη την απουσία ελέγχου που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει στην αγορά της παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης, θεωρούμε το θέμα μείζονος σημασίας. 

4. Οι νέοι Οδηγοί σπουδών που ορίζουν το περίγραμμα σπουδών και τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα δημοσιεύθηκαν λίγες μέρες μετά τη λήξη της διωρίας των Προσκλήσεων για την απασχόληση εκπαιδευτών και την εγγραφή εκπαιδευομένων στα δημόσια Ι.Ε.Κ. με αποτέλεσμα κανείς εκ των ενδιαφερομένων να μην είναι σε θέση να κάνει ενημερωμένη επιλογή. 

5. Δε δόθηκε για άλλη μία χρονιά η ευκαιρία στους συναδέλφους που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο να κάνουν αίτηση και με τις δύο ειδικότητες. Πολλοί εξ αυτών, μη μαντεύοντας ορθά την ειδικότητα που θα λειτουργήσει, έμειναν εκτός της διαδικασίας επιλογής. 

6. Εκτός της διαδικασίας επιλογής έμειναν, επίσης, πολλοί πιστοποιημένοι συνάδελφοί μας επειδή στα Δ.Ι.Ε.Κ της περιοχής τους διατέθηκαν εκπαιδευτικοί της τυπικής εκπαίδευσης, για τους οποίους, σημειωτέον, η κατοχή της πιστοποίησης δεν αποτελεί προϋπόθεση όπως ισχύει για όσους και όσες εργαζόμαστε με καθεστώς ωρομισθίας. 

7. Παρά την ενεργοποίηση της διαδικασίας επικαιροποίησης των οδηγών σπουδών, η χρονιά ξεκίνησε με πολλές ειδικότητες να μη διαθέτουν καθόλου Οδηγό ή να διαθέτουν παλιό Οδηγό που δε συμβαδίζει με το αναλυτικό πρόγραμμα. 

8. Οι νέοι Οδηγοί σχεδιάστηκαν κάτω από πολύ μεγάλη χρονική πίεση, από ομάδες που δεν περιελάμβαναν εκπαιδευτές από όλες τις ειδικότητες που παραδοσιακά αναλάμβαναν μαθήματα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλοί εκπαιδευτές με χρόνια εμπειρίας στα Δ.Ι.Ε.Κ και υψηλή ειδίκευση στο αντικείμενό τους, συνειδητοποίησαν, όταν δημοσιεύθηκαν οι Οδηγοί, ότι τα πτυχία τους έχουν εξαιρεθεί από το προσοντολόγιο και, συνεπώς, δεν έχουν αντικείμενο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό χάθηκε μία πολύτιμη ευκαιρία να βελτιωθούν ουσιαστικά τα προγράμματα σπουδών στη βάση των γνώσεων και της εμπειρίας που θα είχαν να συνεισφέρουν. 

9. Παρότι, φέτος, ήταν η πρώτη χρονιά που οι αναθέσεις στηρίχθηκαν στους οριστικούς αντί των προσωρινών πινάκων κατάταξης, το χρονικό περιθώριο που δόθηκε για τις αναθέσεις ήταν εξαιρετικά περιορισμένο. Οι πίνακες ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 6 Οκτωβρίου και το ίδιο βράδυ ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία ότι το εξάμηνο ξεκινά τη Δευτέρα 9 του μηνός. Παράλληλα, πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη της υπ’ αριθ.: Κ1/167790 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ. περί διερεύνησης της διαθεσιμότητας των υποψήφιων εκπαιδευτών «με κάθε πρόσφορο τρόπο», ενώ πολλοί εξ ημών δεχόμασταν ηλεκτρονικά μηνύματα μέχρι και τα μεσάνυχτα, τα οποία μας καλούσαν να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε αναθέσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών ωρών. 
Το αποτέλεσμα ήταν να ολοκληρωθεί η διαδικασία με μεγάλη προχειρότητα από κάποια Δ.Ι.Ε.Κ και να αμφισβητείται από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό συναδέλφων η διαφάνεια με την οποία κατανεμήθηκαν οι ώρες σε σχέση με τη σειρά κάθε υποψηφίου στον πίνακα. 


Σε συνέχεια των παραπάνω, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες με στόχο τη βελτίωση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας: 

1. Σχεδιασμός ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις αιτήσεις εκπαιδευτών στην οποία θα αποθηκεύονται τα δικαιολογητικά μας ώστε να έχουμε τη δυνατότητα απλώς να ενημερώνουμε τον ηλεκτρονικό μας φάκελο σε κάθε νέα προκήρυξη. [παράδειγμα το νέο μητρώο εκπαιδευτών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.] 

2. Ανάρτηση των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης σε αναλυτική μορφή, όπως γίνεται στην πρόκληση για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε), ώστε να φαίνεται από πού ακριβώς προκύπτουν οι αλλαγές στα μόρια. 

3. Διαβούλευση για τα κριτήρια μοριοδότησης. Ειδικά σε σχέση με την αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας, πρέπει να πάψει να γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (Ι.Ε.Κ και Κ.Δ.Β.Μ), εφόσον οι τελευταίοι εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι δυνατόν η διδασκαλία του ίδιου μαθήματος να προσμετράται ως διδακτική εμπειρία όταν γίνεται σε Δ.Ι.Ε.Κ και ως επαγγελματική όταν γίνεται σε Ι.Ι.Ε.Κ. 

4. Προσεκτική διατύπωση/κατάρτιση των Προσκλήσεων που δημοσιεύονται προκειμένου να μην υπάρχει κανένα περιθώριο άνισης μεταχείρισης των υποψηφίων κατά τη διαδικασία της μοριοδότησης. 

5. Δυνατότητα κατάθεσης δύο αιτήσεων από όσους διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, όπως γίνεται στα Ι.Ε.Κ του ΟΑΕΔ. 

6. Δημοσίευση των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτών για κάθε Δ.Ι.Ε.Κ χωριστά. Να καθοριστεί ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι αναθέσεις ώστε να αναγνωρίζεται η προτεραιότητα στον πίνακα. Οι προσλήψεις να αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως συμβαίνει με τις προσλήψεις στα Σ.Δ.Ε. 

7. Έλεγχος νομιμότητας της διάθεσης στα Ι.Ε.Κ μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι δε διαθέτουν πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας της μη τυπικής εκπαίδευσης

8. Δυνατότητα αναγνώρισης, στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης, της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει ως εκπαιδευτές στα δημόσια Ι.Ε.Κ σε φορείς της τυπικής εκπαίδευσης. 

9. Συστηματικοί έλεγχοι στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης. Καθιέρωση πλαισίου οργάνωσης σεμιναρίων, βάσει ρητρών που χρησιμοποιούνται για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα [voucher]. 

10. Άμεση θεσμοθέτηση πιστοποιημένου σεμιναρίου για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία έχει προαναγγελθεί από το 2011 από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, βάσει του σχετικού επαγγελματικού περιγράμματος. 

11. Σχεδιασμός εθνικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτών μέσω των δημόσιων Κ.Δ.Β.Μ. που θα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν όλοι οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, εφόσον το επιθυμούν. 

12. Ανοιχτή πρόσκληση ώστε να επιτραπεί σε εκπαιδευτές από όλες τις συναφείς ειδικότητες να καταθέσουν τις προτάσεις τους πάνω στους μεταβατικούς Οδηγούς σπουδών που δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία, αλλά και σε αυτούς που βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας με στόχο την ουσιαστική βελτίωσή τους. Με δεδομένο ότι η πρόσκληση για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας δεν έγινε με διαφανή τρόπο και η διαδικασία ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, αναμένουμε να προβείτε άμεσα σε διορθωτικές κινήσεις. 

13. Εξορθολογισμός των αναθέσεων. Σε σχέση με μαθήματα κορμού που θα μπορούσαν να διδαχθούν από διαφορετικές ειδικότητες, θεωρούμε ότι θα βοηθούσε είτε ο ορισμός ειδικοτήτων Α’ και Β’ ανάθεσης και η τοποθέτηση αυτών σε ενιαίο πίνακα από τον οποίο θα αντιλούνται εκπαιδευτές, είτε ο καθορισμός των όρων υπό τους οποίους θα γίνεται συνδυασμός διαφορετικών ειδικοτήτων στα εργαστήρια. Σε μαθήματα που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση θεωρούμε ότι δεν μπορεί το πρώτο πτυχίο να θεωρείται από μόνο του αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την ανάθεση. Θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις των εκπαιδευτών για το ποια μαθήματα είναι σε θέση να υποστηρίξουν, καθώς και τα ΣΤΕΠ που τους έχουν αποδοθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ και τα οποία αποτυπώνουν την επαγγελματική τους εξειδίκευση. 

14. Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης για τους Εκπαιδευτές, τους Εκπαιδευόμενους και τις Εκπαιδευτικές Δομές (Δ.Ι.Ε.Κ). 

15. Ανοιχτή πρόσκληση με στόχο την επικαιροποίηση των μητρώων εξεταστών/βαθμολογητών του ΕΟΠΠΕΠ και δημοσίευση των κριτηρίων με βάση τα οποία η αρμόδια Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης επιλέγει εκπαιδευτές εκτός των μητρώων για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 

16. Έγκαιρη κατάρτιση των συμβάσεων από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

17. Καταβολή δεδουλευμένων και τακτοποίηση ασφαλιστικών εισφορώναμέσως μετά τη λήξη εκάστου εξαμήνου, ώστε να μη διακινδυνεύει κανένας εκπαιδευτής να χάσει κατοχυρωμένα δικαιώματά του, όπως το δικαίωμα στην έκδοση ταμείου ανεργίας. 


Συνολικά, αναμένουμε να αντιμετωπίσετε, ως καθ’ ύλην αρμόδιοι, με μεγαλύτερη προσοχή τα δημόσια Ι.Ε.Κ. Ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, πολλοί εξ ημών προσφέρουμε επί χρόνια τις υπηρεσίες μας με αυταπάρνηση, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. 

Όλοι μας πιστεύουμε ακράδαντα στην αξία της επαγγελματικής κατάρτισης και δε θα κάναμε αυτό το επάγγελμα αν δεν θεωρούσαμε χρέος μας και τη βελτίωσή της. Για το λόγο αυτό σας απευθυνόμαστε ανοιχτά, ζητώντας να ακούσετε τις παρατηρήσεις μας και να ανοίξετε άμεσα διάλογο σε σχέση με τις προτάσεις μας. 

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που διαθέτουμε σε σχέση με τα θέματα που τέθηκαν και όποια άλλη διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε, είναι στη διάθεσή σας. 

Loading...
  • europalso

    ideascentral