Διατάξεις για τα Ιδιωτικά Σχολεία που κατατέθηκαν στη Βουλή στο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/07/2017 - 22:11 | Author: Newsroom

Με το άρθρο 71 του πολυνομοσχεδίου  που κατατέθηκε στη Βουλή παρέχεται η δυνατότητα στα να αργούν, πέραν των ημερών αργίας που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία, έως δύο (2) επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στην χώρα προέλευσής τους.

Παραδείγματα τέτοιων ημερομηνιών αποτελούν η 26η Οκτωβρίου κάθε έτους, ημέρα της εορτής του Αγίου Δημητρίου, πολιούχου του Παλαιού Ψυχικού, κατά την οποία κατά παράδοση αργούν τα σχολεία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού) ή η Ημέρα των Ευχαριστιών που εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Ημέρα της Νίκης που εορτάζεται στη Γαλλία κ.α.

Απαγορεύεται ρητά η άρνηση εγγραφής μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία εξ αιτίας αναπηρίας ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ενώ παράλληλα η άρνηση αυτή ανάγεται σε πειθαρχικό παράπτωμα για τους ιδιοκτήτες, τους διευθυντές και το διδακτικό προσωπικό των σχολείων αυτών.

Με αναδρομική ισχύ από την έναρξη ισχύος του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), σύμφωνα με το άρθρο 77 του Συντάγματος, οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 και, ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι η ακυρότητα που θεσπίζεται από τις διατάξεις αυτές σχετικά με την απόλυση ιδιωτικού εκπαιδευτικού χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας, έχει απόλυτο χαρακτήρα, καθώς τίθεται χάριν του δημοσίου συμφέροντος.

Οι ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 16 του Συντάγματος και αποσκοπούν στην παροχή στους εκπαιδευτικούς σταθερού καθεστώτος απασχόλησης, το οποίο συναρτάται άμεσα με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχουν, τόσο προς ωφέλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, όσο και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Άρθρο 71
Θέματα ιδιωτικών σχολείων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 682/1977 (Α΄ 244) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τα ιδιωτικά σχολεία επιτρέπεται, ύστερα από σχετική γνωστοποίηση στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, να αργούν έως δύο επιπλέον ημέρες ανά έτος, σε ημερομηνίες που σχετίζονται με την ιστορία και τη σχολική τους παράδοση ή, στην περίπτωση των ξένων σχολείων, που αποτελούν επίσημη εθνική ή θρησκευτική εορτή στην χώρα προέλευσής τους».

2. α) Στο άρθρο 16 του ν. 682/1977 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Στα ιδιωτικά σχολεία μπορούν να εγγράφονται και να φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία της γενικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Απαγορεύεται η άρνηση εγγραφής μαθητών εξαιτίας της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους».

β) Στην παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 682/1977 προστίθεται περίπτωση κγ΄ ως εξής: «κγ. Παράβαση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 16 του παρόντος».

3. Η ακυρότητα που θεσπίζεται με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 30 του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), είναι απόλυτη. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από τις 6.9.2016.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral