Τροποποίηση απόφασης μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔19/09/2017 - 16:05 | Author: Newsroom

«Τροποποίηση απόφασης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2017»

Έχοντας υπόψη

1. το με αρ. πρωτ. 80547/Δ3/15-5-2017 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ με τίτλο «Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το έτος 2017» (ΑΔΑ: 7Θ7Χ4653ΠΣ-Μ3Χ)

2. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 11318/20-6-2017 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (αρ.πρωτ. εισερχομένου ΥΠΕΕΘ 103619/Δ3/20-6-2017) με θέμα «Διόρθωση μοριοδότησης αίτησης μετάθεσης μέλους ΕΕΠ από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑΕ»

3. Το έγγραφο με αριθ. πρωτ. 12103/30-6-2017 της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής (αρ.πρωτ. εισερχομένου ΥΠΕΕΘ 110400/Δ3/13-6-2017) με θέμα «Επαναμοριοδότηση αίτησης μετάθεσης μέλους ΕΕΠ από ΣΜΕΑ σε ΣΜΕΑΕ»

4. Την με αριθμ. 4/17-07-2017 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Αποφασίζουμε

Loading...
  • europalso

    ideascentral