Πανελλήνιες 2018: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τις Πανελλαδικές των ΕΠΑΛ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/05/2018 - 21:54 | Author: Newsroom

– ΕΠΑΛ: Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τ.Β΄(1610/9-15-18) τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για τις των

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.151/43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β ́) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε , Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχο-λών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξη-ση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019»

1. Στο τέλος του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣ-ΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α ́) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α ́)» ipaideia.gr προστίθεται: «Ειδικά και μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στον ανωτέρω πίνακα προστίθενται τα κά-τωθι Τμήματα:
1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙ-ΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
2. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩ-ΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) – ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
2. Στο τέλος του πίνακα των ΤΕΙ της παρ. 7 του άρθρου 1 με τα «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/- ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥ-ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α ́) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α ́)», η ονομασία του Τμήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥ-ΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TE – T.E.I. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» ντικαθίστατ ααπό την ορθή «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑ-ΚΥΝΘΟΣ) – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – TE – Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΗΣΩΝ».
3. Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 του άρθρου 15 προστίθεται: «Οι ανωτέρω ρυθμίσεις των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύ-σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συ-ντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης
Α ως ανωτέρω.».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral