Τροπολογία σχετικά με τις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/07/2017 - 16:22 | Author: Newsroom

Το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε τροπολογία με την οποία επεκτείνεται η δυνατότητα της Οικονομικής Επιτροπής των Περιφερειών που προκήρυξαν διαγωνισμούς για τη των να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες.

 

Αυτό θα γίνεται μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31-12-2017 στις περιπτώσεις εκκρεμών διαγωνισμών έως την έναρξη και του σχολικού έτους 2017-2018. Υπό το ίδιο ακριβώς πνεύμα, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη. Η συνέχεια στην τροπολογία:

Loading...
  • europalso

    ideascentral