Κατάργηση της προφορικής εξέτασης ξένης γλώσσας για τα στελέχη εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/07/2017 - 17:10 | Author: Newsroom

Με διάταξη στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια καταργείται η διαδικασία προφορικής εξέτασης της γνώσης της στο πλαίσιο των διαδικασιών επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. Δείτε σε ποιές περιπτώσεις ισχύει:

H διάταξη που καταργείται αναλυτικά :

 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, με προσκόμιση πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου αρμόδια συμβούλια αποτελούνται και από τα μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, και από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για τη γνώση της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.»

Το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral