Ολοκληρώθηκε η εξέταση ενστάσεων εκπαιδευτικών Γενικής από τον ΑΣΕΠ, αρχίζει η εξέταση των 500+ της Ειδικής Αγωγής

🕔28/08/2016 18:15

γενικής και ειδικής αγωγής

Ολοκληρώθηκε σχεδόν η εξέταση των ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων γενικής αγωγής και εντός των επόμενων ημερών θα κυρωθούν και θα αναρτηθούν.

Οι ενστάσεις για τους πίνακες ειδικής-που ξεπέρασαν τις 500 στην ΠΕ-θα αρχίσουν να εξετάζονται αμέσωςμετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων γενικής.

Από το facebook.com/d.mpratis του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε. Δημήτρη Μπράτη
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !