«Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων»...Τροποποίηση K.Y.A.

🕔27/08/2016 19:33


Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.

111526/Δ4/10-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση με «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !