• ΟΑΕΔ: Σίτιση των φιλοξενουμένων παιδιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού του ΟΑΕΔ Πάτρας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/06/2017 - 20:30 | Author: Newsroom

  Ο προκειμένου να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου με συνοπτικό διαγωνισμό και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής, για την « των φιλοξενουμένων παιδιών του του Πάτρας, με έτοιμο φαγητό-catering»

  προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 24.023,60€ πλέον του ΦΠΑ 24% , ήτοι ποσού 29.789,26€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους την 11-7-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 πμ, να προσέλθουν στα γραφεία της Περ/κής Δ/νσης Πελοποννήσου Αθηνών 89, Ρίο Πατρών, προς υποβολή σφραγισμένων έγγραφων προσφορών στην Επιτροπή Προμηθειών.

  Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

  Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...