• ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/07/2017 - 16:29 | Author: Newsroom

  Από τον (oaed.gr) ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στις του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

  H είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο Σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος νέος, εκτός από τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία στην αγορά εργασίας.

  Στη διάρκεια των σπουδών τους οι µαθητές των το πρωί πραγµατοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου Τοµέα σε θέσεις συναφείς µε την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευµα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον.

  Στις 51 ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕ∆ παρέχονται:

  1. Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια

  2. Απαραίτητα βιβλία – βοηθήµατα

  3. Έµπειρο και άρτια καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό, µόνιµο και

  έκτακτο.

  4. Κατά τη διάρκεια της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης οι εκπαιδευόµενοι αµείβονται και ασφαλίζονται από τους εργοδότες, για τους οποίους ο ΟΑΕ∆ έχει θεσπίσει κίνητρα, προκειµένου να διευρυνθεί ο αριθµός των απασχολουµένων µαθητών

  5. Σπουδαστική άδεια µέχρι 30 ηµέρες µε αποδοχές

  6. Επίδοµα στέγασης και σίτισης σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις

  7. Αναβολή Στράτευσης

  ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελµατικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1994-2001.

  ΟΑΕΔ: Κλείνουν οι αιτήσεις για 1.295 θέσεις εργασίας

  Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 12-6-2017 έως 31-8-2017 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

  Η επιλογή των µαθητών γίνεται µε το βαθµό Τίτλου Σπουδών και µε κοινωνικά κριτήρια.

  Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισµού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr και στις του ΟΑΕ∆.

  ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία: Προσλήψεις που αφορούν εκπαιδευτικούς

  Loading...