Οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ: Οδηγός για υποβολή Α21

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔11/05/2017 - 21:00 | Author: Newsroom

: Οδηγός για αίτηση στο οικογενειακό επίδομα του (www.oga.gr)μέσω του εντύπου Α21 για να σας επιδοθεί το ποσό που δικαιούστε. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.gsis.gr και αφού συνδεθούν μέσω των κωδικών taxisnet που διαθέτουν να συμπληρώνουν το έντυπο Α21 μέσα από τη σχετική επιλογή για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογενειακά επιδόματα) και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών.

Mπορούν να επισκέπτονται και την ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ www.aade.gr, έχοντας όμως πρώτα, σε κάθε περίπτωση, υποβάλει και οριστικοποιήσει τη φορολογική τους δήλωση (Ε1). Η προθεσμία υποβολής του εντύπου λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2018, ενώ σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση Α21 μέχρι την ως άνω ημερομηνία καθίσταται μη δικαιούχος. Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

 

Τι γίνεται εάν ένας ενδιαφερόμενος δεν έχει υποβάλλει ξανά

Σε περίπτωση που ένας φορολογούμενος δεν έχει υποβάλλει αίτηση Α21 το προηγούμενο έτος, θα πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και να κάνει οριστικοποίηση της αίτησης.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση Α21

Η αίτηση – δήλωση του εντύπου Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1), ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση. Δηλαδή εάν είναι έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος, κατά την ημερομηνία υποβολής της.

Πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21. Μάλιστα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, αν ποτέ ζητηθούν.

Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών οφείλει να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο για επαλήθευση των στοιχείων. Σε περίπτωση λαθών, το έντυπο Α21 πρέπει άμεσα να διορθωθεί. Επίσης, σε περίπτωση πραγματικής μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου, για παράδειγμα απόκτηση τέκνου, πρέπει να γίνει τροποποίηση των στοιχείων της αρχικής αίτησής.

Βήματα

1. Αίτηση – δήλωση Α21 (άγαμος/η, έγγαμος/η, σε διάσταση, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης): Μόνο όταν οι φορολογούμενοι πολίτες έχουν υποβάλλει οριστικά τη δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1.

2. Αίτηση – δήλωση Α21 Επιτρόπου: Για τα απορφανισθέντα (ορφανά) και από τους δύο γονείς η αίτηση – δήλωση Α21 υποβάλλεται από τον Επίτροπο που του έχει ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.

Ο Επίτροπος με εξαρτώμενα τέκνα δικά του ή της συζύγου του θα πρέπει, για τα τέκνα αυτά, να υποβάλλει χωριστό Α21. Σε περίπτωση ενήλικων τέκνων που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς το έντυπο Α21 συμπληρώνεται από το μεγαλύτερο ενήλικο τέκνο.

Με τι κριτήρια χορηγούνται τα οικογενειακά επιδόματα

1) Τα άγαμα τέκνα που προέρχονται από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2) Τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή Κολλέγια καθώς και σε Ι.Ε.Κ., Δημόσια ή ιδιωτικά. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης των τέκνων και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

3) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες

1) Έως 6.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα: εδώ οι δικαιούχοι λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, δηλ. 40 ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

2) Από 6.001 Ευρώ έως 12.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα: οι δικαιούχοι λαμβάνουν τα 2/3 του , δηλ. 26,66 ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

3) Από 12.001 ευρώ έως 18.000 ευρώ, ισοδύναμο εισόδημα: οι δικαιούχοι λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος, δηλ. 13,33 ευρώ το μήνα για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Παραδείγματα βάσει εισοδήματος

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 29.900 ευρώ:

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666 (δηλαδή 1+0,3333+0,1666+0,1666=1,666)

Ισοδύναμο εισόδημα : 29.900/1,666 = 17.947, δηλαδή είναι στην εισοδηματική κατηγορία (γ)

Οικογενειακό επίδομα: 80 ευρώ x (1/3) = 26,66 ευρώ το μήνα ή 320 ευρώ το έτος.

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ:

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666

Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604, δηλαδή είναι στην εισοδηματική κατηγορία (β)

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα ή 639,60 (640) ευρώ το έτος.

Οικογένεια (δυο γονείς) με 1 εξαρτώμενο τέκνo και εισόδημα 9.000 ευρώ:

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 = 1,4999 (δηλαδή 1+0,3333+0,1666=1,4999)

Ισοδύναμο εισόδημα : 9.900/1,4999 = 6.000 δηλαδή είναι στην εισοδηματική κατηγορία (α)

Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα ή 480 ευρώ το έτος

Μονογονεϊκή οικογένεια (ένας γονέας) με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ:

Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166

Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143, δηλαδή είναι στην εισοδηματική κατηγορία (α)

Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα ή 480 ευρώ το έτος

Μειώνονται τα οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ; – Τί λέει η Φωτίου

ΚΕΑ: Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ, κάρτες, κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral