Καταργείται το επίδομα για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και παιδιά σε δημόσιο σχολείο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔14/05/2017 - 20:07 | Author: Newsroom

: Το επίδομα ελάμαβαναν μέχρι σήμερα και μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερεβαίνε το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Η ενίσχυση παρέχονταν με την έναρξη του σχολικού έτους, μετά από βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου για την εγγραφή του μαθητή και την κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων του προηγούμενου σχολικού έτους.

Το επίδομα ανέρχονταν σε 300 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι και το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσής του σε δημόσιο σχολείο και με ανώτατο όριο το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του.

Πρόκειται για επίδομα που δίνονταν σε οικογένειες ελληνικής υπηκοότητας, καθώς και υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επίδομα οικονομικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλό εισόδημα και παιδιά που φοιτούν σε δημόσια σχολεία είναι ένα από εκείνα που καταργούνται από το νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε στη Βουλή.

 

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral