• Προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π ανά Π.Δ.Ε 2016 2017

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2017 - 17:35 | Author: Newsroom
  Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2017 - 18:07

  H κατανομή των 694(Σύνολο 770) θέσεων Ε.Ε.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)

  Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του 90% των θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) – απομένουν 76 πιστώσεις – για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

  ΠΔΕ ΕΕΠ / ΣΜΕΑΕ
  ΑΜΘ 33
  ΑΤΤΙΚΗΣ 193
  ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 64
  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31
  ΗΠΕΙΡΟΥ 18
  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 46
  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15
  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 90
  ΚΡΗΤΗΣ 72
  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 46
  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28
  ΣΥΝΟΛΟ 694

  Η κατανομή των 300 θέσεων Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

  Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Δ.Ε.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) για το Πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17.

  Ε.Ε.Π. (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ)
  ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 4 6
  ΑΤΤΙΚΗ 30 31
  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 5
  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 8
  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 7
  ΗΠΕΙΡΟΣ 4 6
  ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12 13
  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4 6
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23 24
  ΚΡΗΤΗ 15 16
  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11 13
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 10
  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 14 15
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140 160

  Αναμένονται άλλες 400 πιστώσεις, από άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ

  H κατανομή των πιστώσεων για την πρόσληψη 360(Σύνολο 400) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη διάθεση του 90% των πιστώσεων(υπολείπονται άλλες 40)για την πρόσληψη 360 αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

  Οι ανωτέρω πιστώσεις αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού πιστώσεων που διατίθενται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» του Ε.Σ.Π.Α, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

  Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η εξής:

  ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε.Β.Π. –ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 16
  ΑΤΤΙΚΗ 137
  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12
  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 27
  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11
  ΗΠΕΙΡΟΣ 12
  ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20
  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 42
  ΚΡΗΤΗ 29
  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 18
  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 17
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 360

  Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Σχολικοί ΝοσηλευτέςΠΕ25 – και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

  Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :

  Α/Α ΠΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ(Σχολ. ΝοσηλευτέςΠΕ25) Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
  1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5 40
  2 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 160
  3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 15
  4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
  5 ΗΠΕΙΡΟΥ 6 10
  6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 12
  7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 38
  8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 132
  9 ΚΡΗΤΗΣ 53
  10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 14
  11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 35
  12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
  ΣΥΝΟΛΟ: 59 559

  Για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Συνοδούς Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) εδόθησαν πιστώσεις από το Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπου δεν υπήρχαν από τα ΠΕΠ.

  30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Πιστώσεις για 346 προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση πιστώσεων για 346 θέσεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

  Η κατανομή έγινε για να καλυφθούν οι ακόλουθες θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης :

  Π.Δ.Ε. ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 5 12
  ΑΤΤΙΚΗ 32 14
  ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 7
  ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8 15
  ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 4
  ΗΠΕΙΡΟΣ 6 6
  ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 14
  ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 2
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18 46
  ΚΡΗΤΗ 12 24
  ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 13
  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 14
  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 17
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 158 188

   

  6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Προσλήψεις 412 αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

   

  Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση 412 πιστώσεων για αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

  Η κατανομή των θέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

  ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16…ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html

   

  Βασίλης Βούγιας

  24/04/2017

  Loading...