Προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π ανά Π.Δ.Ε 2016 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2017 - 17:35 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 24/04/2017 - 18:07

H κατανομή των 694(Σύνολο 770) θέσεων Ε.Ε.Π. για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η κατανομή του 90% των θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π.) – απομένουν 76 πιστώσεις – για Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΠΔΕ ΕΕΠ / ΣΜΕΑΕ
ΑΜΘ 33
ΑΤΤΙΚΗΣ 193
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 64
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 31
ΗΠΕΙΡΟΥ 18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 46
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 90
ΚΡΗΤΗΣ 72
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 29
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 46
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 28
ΣΥΝΟΛΟ 694

Η κατανομή των 300 θέσεων Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Π.Δ.Ε.) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης(Π.Δ.Ε.) για το Πρόγραμμα “Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17.

Ε.Ε.Π. (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ)
ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 4 6
ΑΤΤΙΚΗ 30 31
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4 5
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 6 8
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 7
ΗΠΕΙΡΟΣ 4 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 12 13
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 4 6
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 23 24
ΚΡΗΤΗ 15 16
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 10
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 14 15
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 140 160

Αναμένονται άλλες 400 πιστώσεις, από άλλο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, για πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Ε.Δ.Ε.Α.Υ

H κατανομή των πιστώσεων για την πρόσληψη 360(Σύνολο 400) αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη διάθεση του 90% των πιστώσεων(υπολείπονται άλλες 40)για την πρόσληψη 360 αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Οι ανωτέρω πιστώσεις αποτελούν το 90% του συνολικού αριθμού πιστώσεων που διατίθενται από το «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017» του Ε.Σ.Π.Α, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κατανομή των πιστώσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης είναι η εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ Ε.Β.Π. –ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ)
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 16
ΑΤΤΙΚΗ 137
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 12
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 27
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 11
ΗΠΕΙΡΟΣ 12
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 20
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 42
ΚΡΗΤΗ 29
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 18
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 17
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 360

Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικού έτους 2016 – 2017, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ), εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)- Σχολικοί ΝοσηλευτέςΠΕ25 – και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η κατανομή των θέσεων ανά Περιφέρεια και ανά κατηγορία προσωπικού :

Α/Α ΠΕΠ Δυνητικές Προσλήψεις ΕΕΠ(Σχολ. ΝοσηλευτέςΠΕ25) Δυνητικές Προσλήψεις ΕΒΠ
1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5 40
2 ΑΤΤΙΚΗΣ 25 160
3 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 15
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
5 ΗΠΕΙΡΟΥ 6 10
6 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 4 12
7 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 8 38
8 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 132
9 ΚΡΗΤΗΣ 53
10 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 3 14
11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5 35
12 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 25
ΣΥΝΟΛΟ: 59 559

Για Συνοδούς Ε.Β.Π. και Συνοδούς Σχολικούς Νοσηλευτές(ΠΕ25) εδόθησαν πιστώσεις από το Τομεακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, όπου δεν υπήρχαν από τα ΠΕΠ.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Πιστώσεις για 346 προσλήψεις αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση πιστώσεων για 346 θέσεις αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), καθώς και των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η κατανομή έγινε για να καλυφθούν οι ακόλουθες θέσεις ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης :

Π.Δ.Ε. ΚΕΔΔΥ ΕΔΕΑΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 5 12
ΑΤΤΙΚΗ 32 14
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8 7
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 8 15
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 8 4
ΗΠΕΙΡΟΣ 6 6
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 11 14
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 9 2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18 46
ΚΡΗΤΗ 12 24
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13 13
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 14
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 20 17
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 158 188

 

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

Προσλήψεις 412 αναπληρωτών στην Ειδική Αγωγή

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά στη διάθεση 412 πιστώσεων για αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2016-17» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η κατανομή των θέσεων ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ & ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015-16…ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ & Π.Δ.Ε.ΑΠΟ ΕΔΩ: http://seepea-stella.blogspot.gr/2016/07/2015-16_17.html

 

Βασίλης Βούγιας

24/04/2017

Loading...
  • europalso

    ideascentral