Αιτήσεις αναπληρωτών: Δεν μετρούν Μάιος – Ιούνιος για τους πίνακες 2017-2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/04/2017 - 17:39 | Author: Newsroom
Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2017 - 17:39

– ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δεν θα μετρήσουν Μάιος και Ιούνιος για τους πίνακες του 2017-2018

Διευκρινίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 «Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού» του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α ́), για την κατάταξη στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018 θα ληφθεί υπόψη προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων της παρούσης (28 Απριλίου).

Η δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής του σχολικού έτους 2016-2017 θα καταχωριστεί στο ΟΠΣΥΔ σε μεταγενέστερο χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ και οπωσδήποτε πριν από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων αναπληρωτών και την υποβολή των ενστάσεων στο ΑΣΕΠ.
Η προϋπηρεσία του τρέχοντος σχολικού έτους 2016 – 2017 υπολογίζεται έως την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ένταξης σε πίνακες της παρούσας πρόσκλησης και θα ληφθεί υπόψη για την κατάταξη των υποψηφίων στους προσωρινούς πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018.
Στην παρούσα φάση δεν παραλαμβάνονται αιτήματα μεταβολής στοιχείων για τη δημόσια προϋπηρεσία της ημεδαπής σχολικού έτους 2016-17.

Loading...
  • europalso

    ideascentral