Αιτήσεις αναπληρωτών 2018: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι αναπληρωτές για τις αιτήσεις ΕΕΠ – ΕΒΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔12/04/2018 - 14:19 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

 : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ του Αρβανίτη Δημήτρη-ΠΕ29 Εργοθεραπευτή, Αιρετού ΠΥΣΕΕΠ – Αττικής Αγαπητοί συνάδελφοι Στις 6 Απριλίου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ01-Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για:

α) τις δομές της (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), β) για την εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης και γ) για την άσκηση καθηκόντων σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, για το διδακτικό έτος 2018-2019. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως ή όπως ορίσει η κάθε ΠΔΕ…, θα τρέξει από τις 16 έως τις 27 Απριλίου. Παρατηρούμε ότι και φέτος συνεχίζεται η ταλαιπωρία των συναδέλφων με την μη ρύθμιση της δυνατότητας ηλεκτρονικής υποβολής μέσω , κάτι που ισχύει πλέον για όλους τους εκπαιδευτικούς. Θα δούμε και φέτος ουρές και συνεχή τηλεφωνήματα προς τις υπηρεσίες των ΠΔΕ, οι περισσότερες των οποίων αδυνατούν πλέον να διεκπεραιώσουν τον όγκο εργασίας λόγω της αύξησης του αριθμού θέσεων και υποψηφίων και την έλλειπή στελέχωση τους… Όπως ρητά αναφέρεται στο προοίμιο της πρόσκλησης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού… σύμφωνα με την με αρ. Φ.1/Γ/38/52599/Β1/30-3-2018 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ περί μη πρόκλησης δαπάνης σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού.

 

Η ειδική αγωγή δεν αποτελεί φαίνεται υποχρέωση του ελληνικού κράτους αλλά “καινοτόμο πρόγραμμα” ΕΣΠΑ… Είναι φανερό ότι η φετινή εγκύκλιος δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με πέρυσι και αυτό κατ αρχήν είναι θετικό. Δυστυχώς όμως υπάρχουν ζητήματα και αιτήματα των κλάδων ΕΕΠ-ΕΒΠ που αφορούν και την εγκύκλιο και που δεν βρήκαν λύση. Αναμένουμε μέχρι την επόμενη πρόσκληση… Oι υποψήφιοι ΕΕΠ-ΕΒΠ δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερες από μία (1) ΠΔΕ με ποινή τον αποκλεισμό τους…. Άλλη μία άδικη μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα νέων υποψηφίων που θα ήθελαν να αναζητήσουν την δυνατότητα εργασιακής εμπειρίας και σε άλλες περιοχές. Ο Ενιαίος Πίνακας έχει παραπεμφθεί στις καλένδες , με ευθύνη και των συνδικαλιστικών εκπροσώπων μας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του πρόσφατου Σχεδίου Νόμου για τις υποστηρικτικές δομές στην εκπαίδευση , προβλέπονται θέσεις Εργοθεραπευτών, Λογοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών, εκτός βέβαια και των ήδη προβλεπόμενων για Ψυχολογους και Κοινωνικούς Λειτουργούς, στα υπό ίδρυση . Άρα οι υποψήφιοι αυτών των ειδικοτήτων καλό είναι εφ όσον το επιθυμούν να δηλώσουν στην αίτηση τους και αυτή την επιλογή () για να είναι δυνατή η τοποθέτηση τους και η πλήρωση και αυτών των θέσεων.

 

Η δήλωση προτίμησης για την πρόσληψη σε μια ή περισσότερες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. που ανήκουν στην ίδια ΠΔΕ δύναται να επικαιροποιηθεί, εφόσον ο υποψήφιος το επιθυμεί, κατά το 1ο δεκαήμερο του Ιουλίου (2-13/7) με τρόπο που θα ορίσει η κάθε ΠΔΕ. Υποψήφιοι που θα δεν έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την προθεσμία υποβολής μπορούν να καταθέσουν το πιστοποιητικό στρατολογίας (τύπου Α) κατά το διορισμό τους. Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια ΠΔΕ μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά : α)ΑίτησηΔήλωση προτιμήσεων, β) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (π.χ. Α.Δ.Τ., δ/νση κατοικίας κτλ) αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση και γ) Τα απαραίτητα στοιχεία στην αίτηση για την αναζήτηση των πιστοποιητικών για τις ιδιότητες της αναπηρίας, του γονέα ανάπηρου/ων τέκνου/ων, της πολυτεκνίας και της τριτεκνίας. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν κατατίθενταιεπιπλέον δικαιολογητικά και όπως έχουμε μάθει από την εμπειρία προηγούμενων ετών, δεν γίνονται πλέον δεκτά νέα δικαιολογητικά ούτε κατά τη διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων στον . Με την Αίτηση-Δήλωση, αναπόσπαστο μέρος της οποίας είναι και η Υπεύθυνη Δήλωση στο τέλος αυτής, στην οποία πρέπει να συμπληρώνονται τα απαραίτητα -κάθε φορά- τετραγωνίδια από τον υποψήφιο, καθώς η έλλειψη συμπλήρωσής τους είναι λόγος απόρριψης ανεξάρτητα από την πληρότητα των λοιπών στοιχείων, συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

1)Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία των δύο όψεων), 2) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών και Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας ή επαγγελματικής ισοτιμίας από το Σ.Α.Ε.Π., 3) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας ,4) Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας όπου απαιτείται. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στους κλάδους που απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., μετέχουν και υποψήφιοι που δεν έχουν τα πρόσθετα προσόντα της παραγράφου αυτής, αλλά έπονται των υποψηφίων που έχουν τα πρόσθετα προσόντα. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη συνέχιση της σοβαρής αδικίας για ορισμένους κλάδους ΕΕΠ, όπως για παράδειγμα τους ΠΕ30 και ΠΕ21, όπου η παιδαγωγική επάρκεια απαιτείται μόνο για τους απόφοιτους ΤΕΙ… 5)Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες όπου απαιτείται . Επίσης τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

 

1) Διδακτορικούς τίτλους και Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών , και ότι αναφέρεται στην εγκύκλιο για την εξέταση της συνάφειας από την ειδική επιτροπή συνάφειας του ΙΕΠ. ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για την επανεξέταση τίτλων που δεν έλαβαν συνάφεια τα προηγούμενα έτη είναι απαραίτητη η υποβολή εκ νέου αίτησης επανεξέτασης στην οικεία ΠΔΕ, με την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων. 2)Αναπηρία 67% και άνω: Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση στην αίτηση των σχετικών αριθμών: «ΑΜ. ΚΕΠΑ» και «Αρ. Επιτροπής». 3)Αναπηρία τέκνου 67% και άνω: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο εγγραφής (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) και Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. με 67% και άνω σε ισχύ για τουλάχιστον ένα τέκνο (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) 4)Πολυτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) 5)Τριτεκνία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης- (αναζητείται αυτεπαγγέλτως) .

 

ΓΙΑ :

 

Για την απόδειξη της προϋπηρεσίας στον κλάδο : Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης η οποία πρέπει να συμφωνεί με τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και τα μηχανογραφικά δελτία ασφάλισης που υποχρεωτικά υποβάλλει ο υποψήφιος, όπου αναγράφεται υποχρεωτικά: 1) ο κλάδος πρόσληψης 2) η σύμβαση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης 3) οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα 4) Το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης . ΠΡΟΣΟΧΗ!!!Η προϋπηρεσία προσμετράται είτε είναι σε Δημόσιο είτε σε ιδιωτικό φορέα, εφ όσον αποδεικνύεται με βάση τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ότι είναι στον κλάδο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά τη λήψη της άδειας (πλήν βέβαια περιπτώσεων κλάδων που πρόσφατα θεσμοθετήθηκε η άδεια άσκησης, όπως π.χ. οι ΠΕ21).

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :

 

Βεβαιώσεις για την Ε.Ν.Γ ή για τη γραφή Braille εφ όσον υπάρχουν. Ελπίζουμε η διαδικασία αιτήσεων , η επεξεργασία τους, η ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων και η εξέταση των ενστάσεων και τελικά η ανακοίνωση οριστικών πινάκων και οι τοποθετήσεις να γίνουν φέτος έγκαιρα, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Για να γίνει βέβαια αυτό είναι απαραίτητο να ανακοινωθούν πρίν τις τοποθετήσεις όλα τα λειτουργικά κενά και οι πιστώσεις να διατεθούν στο μεγάλο τους ποσοστό σε μία φάση. Επίσης σημαντικό θεωρώ να γίνει η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια από όλους για να επιλυθούν θέματα που αφορούν το καθηκοντολόγιο στην γενική, τις ασάφειες ως προς το ωράριο, τις αυθαιρεσίες διευθυντών σμεαε και γενικής.

 

Εύχομαι ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε όλους τους συναδέλφους, καλή και γρήγορη τοποθέτηση σε όλους και να συνεχίσουν να αγωνίζονται για να γίνουν πραγματικότητα επιτέλους οι περισσότερο από αναγκαίοι στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.

ΟΠΣΥΔ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για προσλήψεις 20.000 αναπληρωτών – Tα δικαιολογητικά

ΟΠΣΥΔ: Αιτήσεις, νέα προσόντα, προϋπηρεσία

Loading...
  • europalso

    ideascentral