ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Υπόμνημα με τις θέσεις για τα θέματα που θα συζητηθούν στην συνάντηση 18/7

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/07/2018 - 11:05 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Κα Υφυπουργέ Παιδείας Θα θέλαμε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού να σας επισημάνουμε θέματα για τα οποία και στο παρελθόν σας είχαμε ενημερώσει και που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν από πλευράς Υπουργείου αντιμετωπιστεί με τη δέουσα προσοχή.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Τα θέματα αυτά αφορούν τόσο στη διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου και απαραίτητου αριθμού αναπληρωτών για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία που φοιτούν στην Ειδική αλλά και στη Γενική Εκπαίδευση, όσο και στην υπηρεσιακή κατάσταση και υποστήριξη του συνόλου των ειδικοτήτων του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π.

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν στην πρόσληψη των αναπληρωτών, μας δημιουργεί βάσιμες αμφιβολίες ότι το στοίχημα που πέρυσι κερδήθηκε με την πρόσληψη των αναπληρωτών με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ότι τη φετινή χρονιά μπορεί να μην επαναληφθεί, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των μαθητών που χρήζουν παράλληλης στήριξης και των Κ.Ε.Σ.Υ. που ως νεοσύστατη δομή θα πρέπει να υποστηριχθεί με το κατάλληλο προσωπικό.

Ποιο συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής:

Απόρριψη υποψηφίων αναπληρωτών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω μη ορθής συμπλήρωσης της υπεύθυνης Δήλωσης.

Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε ότι η αυστηρότητα της εγκυκλίου των αναπληρωτών που δεν επέτρεπε την παροχή βοήθειας από τις Π.Δ.Ε. κατά την συμπλήρωση των αιτήσεων, η άστοχη επιλογή κυρίως της Π.Δ.Ε. Αττικής αλλά και άλλων Π.Δ.Ε. (π.χ. Κεντρικής Μακεδονίας) για υποβολή των αιτήσεων αποκλειστικά με ταχυδρομική αποστολή, όπου με αυστηρότητα αρνούνταν την οποιαδήποτε παροχή βοήθειας ή διευκρίνησης λειτουργώντας τιμωρητικά απέναντι στους συναδέλφους, οι αστοχίες της ίδιας της υπεύθυνης δήλωσης που εύκολα παραπλανούσε τους υποψήφιους, οδήγησαν στην απόρριψη ενός σημαντικού αριθμού υποψηφίων συναδέλφων που εργάζονται πολλά χρόνια στην ειδική εκπαίδευση και διαθέτουν μεγάλη εμπειρία.

Τα προβλήματα που προέκυψαν από τη μη ορθή συμπλήρωση των τετραγωνιδίων την έχουμε επισημάνει τόσο σε εσάς όσο και στα διοικητικά στελέχη του Α.Σ.Ε.Π., ζητώντας την άμεση παρέμβασή σας για την αποκατάσταση των απορριφθέντων συναδέλφων.

Απόρριψη υποψηφίων αναπληρωτών από τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες λόγω μη υποβολής πιστοποιητικού Ελληνομάθειας

Δυστυχώς διαπιστώνουμε και φέτος να υπάρχουν απορρίψεις συναδέλφων που δεν υπέβαλαν το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας όπως προβλέπει η εγκύκλιος των αναπληρωτών. Από την πλευρά της Ομοσπονδίας επισημαίνουμε ότι το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας θα πρέπει να είναι πρόσκομμα για την πρόσληψη των αναπληρωτών και όχι για την υποψηφιότητά τους.

Είναι διαπιστωμένο ότι το σύνολο των υποψηφίων που έχουν απορριφθεί για τον συγκεκριμένο λόγο διαθέτουν αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και είναι άδικο μια παράβλεψη να τους οδηγεί εκτός των πινάκων.

Επίσης, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το σύνολο των υποψηφίων αυτών με τα ίδια παραστατικά την προηγούμενη σχολική χρονιά και από τις ίδιες Π.Δ.Ε. κρίθηκαν επαρκείς και προσελήφθησαν.

Από την πλευρά μας θεωρούμε μεγάλη αδικία την απόρριψη των συναδέλφων αυτών και ζητούμε την παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας για την αποκατάστασή τους.

Προβλήματα στην απόδοση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από την αρμόδια επιτροπή του Ι.Ε.Π.

Δυστυχώς και φέτος, παρ΄όλες τις επισημάνσεις και καταγγελίες μας προς το Υ.Π.Π.Ε.Θ. βρισκόμαστε μπροστά στην ίδια απαράδεκτη κατάσταση ως προς την απόδοση της συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων από την αρμόδια επιτροπή του Ι.Ε.Π., με αντιφατικές αποφάσεις, αναιτιολόγητες απορρίψεις και αδικίες εις βάρος των συναδέλφων μας.

Δυστυχώς μια επιτροπή γνωμοδοτικού χαρακτήρα όπως ορίζει ο ν. 4186/2013, αρ. 11 όπως αντικαταστάθηκε από τον ν. 4386/2016, αρ. 50 και την με αρ. 106685/Δ3 Υ.Α, λειτουργεί ως μια ανεξάρτητη αρχή, χωρίς κανέναν έλεγχο από το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. (ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π. μας διαβεβαίωσε ότι η επιτροπή για τις συνάφειες των μεταπτυχιακών απλώς στεγάζεται στο Ι.Ε.Π., άρα δεν λογοδοτεί σε αυτό), αλλά ούτε και από το Υ.Π.Π.Ε.Θ. αφού η Υ.Α του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί απ΄ ευθείας με τις Π.Δ.Ε. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπει τις γνωμοδοτήσεις του σε διοικητικές πράξεις, χωρίς όμως να είναι διοικητικό όργανο.

Το χειρότερο βεβαίως είναι ότι η εν λόγω επιτροπή δεν έχει καμία υποχρέωση να εξετάζει τις ενστάσεις επί των αποφάσεών της, αρμοδιότητα που η εγκύκλιος τη δίνει στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο όμως δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να εξετάσει τις ενστάσεις επί της ουσίας και περιορίζεται στον έλεγχο της νομιμότητας της διαδικασίας.

Η ασάφεια αυτή ως προς τις αρμοδιότητες της Επιτροπής, ο μη έλεγχος των διαδικασιών που αυτή ακολουθεί καθώς και τα προβλήματα από τις αστοχίες της που προκαλούνται, μας οδηγούν στη σταθερή μας θέση που είναι η αντικατάσταση της λειτουργίας της με μια άλλη αξιόπιστη και αξιοκρατική διαδικασία.

Η επιτροπή δεν θα πρέπει να εκδίδει διοικητικές πράξεις αλλά να προσδιορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια τα οποία θα αξιοποιούνται από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας σας ενημερώνουμε ότι το θέμα της νόμιμης και αξιόπιστης λειτουργίας της επιτροπής αυτής το έχουμε αναθέσει σε νομική υπηρεσία να το διερευνήσει και να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες προστασίας των συναδέλφων μας.

Επανακατάταξη του Ε.Β.Π. στον κλάδο ΤΕ

Για μια ακόμη φορά απευθυνόμαστε σε σας για να σας γνωρίσουμε την αδικία που υφίσταται το Ε.Β.Π. που υπηρετεί σε δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης αλλά και στην παράλληλη στήριξη μαθητών στην γενική εκπαίδευση.

Στις 28/8/2017 είχαμε καταθέσει στον Υπουργό Παιδείας υπόμνημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με νομική γνωμοδότηση όπου εμπεριστατωμένα αξιώναμε την άρση της αδικίας του Ε.Β.Π. και την κατάταξή του στον κλάδο ΤΕ, όπως συμβαίνει με όλο το υπόλοιπο προσωπικό που υπηρετεί στην εκπαίδευση με τα ίδια προσόντα.

Επίσης έγινε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα κατά τη ψήφιση του νομοσχεδίου για το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής. Δυστυχώς το Υ.Π.Π.Ε.Θ. δεν έδειξε καμία πρόθεση να ρυθμιστεί το θέμα, παρ’ όλες τις εκφράσεις συμπάθειας και κατανόησης που είχαμε εισπράξει τον προηγούμενο χρόνο.

Το χειρότερο για μας είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υ.Π.Π.Ε.Θ., ουδέποτε μπήκε στον κόπο να μελετήσει τη νομική γνωμοδότηση και να εκφράσει προς εμάς την άποψή της.

Κα Υφυπουργέ, είμαστε βέβαιοι ότι θα κατανοήσετε την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης ρύθμισης και ευελπιστούμε ότι θα το πράξετε άμεσα.

Από την πλευρά μας είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και ενημέρωσή σας.

Επαναφορά της ρύθμισης του αρ. 13 του ν. 3699/08 για τους Συμβούλους Ε.Ε.Π.

Σε όλη την διαδικασία της διαβούλευσης που ακολουθήθηκε πριν την ψήφιση του ν. 4547/18 για την αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης, ως Ομοσπονδία εκφράσαμε την άποψη ότι θα πρέπει να προβλεφθούν θέσεις συντονιστών για το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.

Το ρόλο των συντονιστών τον κατανοούσαμε μέσα από την αναγκαιότητα επιστημονικής καθοδήγησης των κλάδων μας στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, δυνατότητα που ως εξειδικευμένο προσωπικό ουδέποτε είχαμε.

Καταθέτοντας ξανά με το σημερινό μας υπόμνημα την αναγκαιότητα επιστημονικής υποστήριξης των κλάδων μας, ζητάμε την ενεργοποίηση του αρ. 13 του ν. 3699/08 το οποίο προβλέπει τη σύσταση συμβούλων Ε.Ε.Π. και την πρόβλεψη κάθε λεπτομέρειας που θα έκανε τον θεσμό αυτό ιδιαίτερα αποτελεσματικό.

Τέλος, θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την χρονική εξέλιξη της έκδοσης των οριστικών πινάκων των αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. και θα θέλαμε να μας διαβεβαιώσετε ότι όλοι οι αναπληρωτές συνάδερφοί μας θα βρίσκονται στην εργασία τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral