ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε.ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/09/2016 - 16:47 | Author: Newsroom
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης εξέδωσε δελτίο τύπου και ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με τη διαδικασία Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για το σχολικό έτος 2016-2017.
Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου:

alt

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
—–
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κνωσού 6
Τ.Κ. – Πόλη: 71306 – Ηράκλειο Κρήτης
Ιστοσελίδα: http://kritis.pde.sch.gr
E-mail: press@kritis.pde.sch.gr
Ηράκλειο, 9 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης προσωρινών
αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)για το σχολικό έτος 2016-17»
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης ενημερώνει ότι, λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων και για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των προσλήψεων, θα ακολουθηθεί αυστηρά η παρακάτω διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17:
· Η Αίτηση-Δήλωση Τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά για κάθε κλάδο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ (http://kritis.pde.sch.gr) και θα δοθεί αυστηρή προθεσμία για την κατάθεσή της. Η κατάθεση μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ ή στα γραφεία της Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ.
· Με το πέρας της προθεσμίας η πρόσληψη και τοποθέτηση των υποψήφιωναναπληρωτών κάθε κλάδου θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.ΚΡΗΤΗΣ. Οι αναπληρωτές θα παρουσιάζονται για ανάληψη καθηκόντων στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα όπου έχουν τοποθετηθεί ή, μόνο αν πρόκειται για ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε(5)ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της πρόσληψης και τοποθέτησής τους στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης, προσκομίζοντας όλα τα απαραίτηταδικαιολογητικά.
· Όσοι δεν προσέρχονται εμπρόθεσμα να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.Για τη λίστα με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και για περισσότερες
πληροφορίες επί της διαδικασίας δείτε το συνοδευτικό έγγραφο με αριθ. πρωτ. 8615/9-9-2016.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕIΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
(http://kritis.pde.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
Ακολουθεί το Συνοδευτικό Έγγραφο:
alt
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΗράκλειο, 09/09/2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣΑρ. Πρωτ: 8615
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &ΠΡΟΣ
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣΥποψήφιους/ες αναπληρωτές/τριες
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣΕιδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)
ΤΜΗΜΑ Α
Δ/νση : Κνωσού 6ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Τ.Κ. : 713061. Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Τηλ. : 2810-302450, 302452Εκπ/σης Κρήτης
Fax : 2810-3011032. ΠΥΣΕΕΠ
Email : mail@kritis.pde.sch.gr
Πληροφορίες: Άννα Σφακιανάκη
Σίσσυ Κρουσταλίδου
ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης
προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2016-17»
Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω του αυξημένου αριθμού αιτήσεων και για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των προσλήψεων, θα ακολουθηθεί αυστηρά η παρακάτω διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης των υποψήφιων προσωρινών αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17.
Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μετά την ανακοίνωση των ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2016-17 και των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., θα ακολουθήσουν οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ. Παρακαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές να παρακολουθούν καθημερινά την ιστοσελίδα τηςΠ.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ (http://kritis.pde.sch.gr) όπου θα ανακοινωθεί ο αριθμός των αναπληρωτών που θα πρέπει να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (Παράδειγμα ανακοίνωσης: Στον Κλάδο ΠΕΧΧ παρακαλούνται να κάνουν αίτηση οι υποψήφιοι αναπληρωτές με αύξοντα αριθμό στον Πίνακα από 1 έως 50).
Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές κάθε κλάδου χωριστά θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ και, αφού κάνουν λήψη του αρχείου της αίτησης, θα τη συμπληρώνουν και θα υπάρχει η δυνατότητα αποστολής της α) μέσω email στο mail@kritis.pde.sch.gr, β) μέσω φαξ στο 2810 301103, γ) αυτοπροσώπως στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης. Στο έντυπο κάθε κλάδου θα αναφέρονται όλα τα λειτουργικά κενά των τεσσάρων νομών της Κρήτης και κάθε υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώνει με σειρά προτίμησής του μόνο τα κενά των νομών που δήλωσε στην αρχική Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη χωρίς όμως να παραλείψει κανένα κενό των νομών αυτών.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα υπάρχει αυστηρή προθεσμία για την αποστολή της Δήλωσης Τοποθέτησης. Εάν δεν κατατεθεί Δήλωση εμπρόθεσμα, τότε η τοποθέτηση θα γίνεται σε κάποιο από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά των νομών που δηλώθηκαν στην αρχική Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη του υποψήφιου αναπληρωτή.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μετά το πέρας της προθεσμίας κατάθεσης των ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ θα αναρτηθούν ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ κατά κλάδο στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε.Κρήτης με έκδοση και ανάρτηση σχετικής Απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση τηςπρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.
Ημερομηνία ανακοίνωσης πρόσληψης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης των ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ.
Οι υποψήφιοι αναπληρωτές θα μπορούν να παρουσιάζονται για να αναλάβουν υπηρεσία από την ημέρα της ανακοίνωσης των ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα ή, μόνο αν πρόκειται
για ΚΕ.Δ.Δ.Υ., στα γραφεία της Π.Δ.Ε. Κρήτης. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε φωτοαντίγραφα (εκτός απότις ιατρικές γνωματεύσεις που δίδονται από ιδιώτες ιατρούς οι οποίεςπρέπει να είναι πρωτότυπες):
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
· Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
· Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχία από ΙΕΚ)
· Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
· Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
· Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
· Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
3. Ταυτότητα
4. Τραπεζικό Λογαριασμό μόνο Εθνικής Τράπεζας
5. Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
6. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7. Πιστ. Στρατολογίας
8. Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
9. Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα διδακτικά σας καθήκοντα.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ).
Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας. Επίσης κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις ΙατρικέςΓνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν νααναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Παρακαλούμε τους υποψήφιους αναπληρωτές να φροντίσουν έγκαιρα για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκειμένου να λειτουργήσει ομαλά η διαδικασία των προσλήψεων και τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
Όλοι οι υποψήφιοι/ες αναπληρωτές/τριες παρακαλούνται να παρακολουθούνκαθημερινά την ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. Κρήτης (http://kritis.pde.sch.gr) για ανακοινώσεις και έκτακτη ενημέρωση.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Υπηρεσίας Διοικητικής &
Οικονομικής Υποστήριξης
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral