Αναλυτικοί πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών Π.Ε. μέχρι 17/10

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/10/2016 - 16:55 | Author: Newsroom

Παληγιάννης Βασίλειος Αναλυτικοί πίνακες Π.Ε.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας παραθέτω μετά από αίτημα συναδέλφων τους αναλυτικούς πίνακες πρόσληψης των στην Π.Ε. έως 17/10/2016 ανά φάση και ειδικότητα.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 & ΠΕ60 σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ60
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ (πλήρους)

ΠΕ70
ΔΑΣΚΑΛΩΝ (μειωμένου)

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

1.936

1.936

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 07-09-16

1.058

1.058

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 (Π.Δ.Ε.) 07-09-16 (& τροποποίηση 07-10-16)

277

424

701

Γ.Λ.Κ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

4

1

5

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

43

43

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛ. ΕΚΠ/ΣΗ 26-09-16

61

61

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16

98

210

308

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

26

26

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60 ΠΕ70 ΠΕ11 ΠΕ32 ΠΕ18.41 (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 12-10-16

56

99

155

ΣΥΝΟΛΟ

1.554

2.713

26

4.293

2.739

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ70 & ΠΕ60

4.293

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

4.267

26

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ (ΕΑΕ) σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ61
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ60.50
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ με προέκταση “.50”

ΠΕ71
ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΑΕ

ΠΕ70.50
ΔΑΣΚΑΛΩΝ
με
προέκταση “.50”

ΠΕ06.50
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΑΕ

ΠΕ11.01
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΑΕ

ΠΕ16.01.50
(& ΤΕ.16.50)
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΑΕ

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. & Ν/Γ ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 07-09-16

46

177

1.261

1.484

Ε.Σ.Π.Α.

Β΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 12-09-16

23

23

Γ.Λ.Κ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ (από 07-09-2016 Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ60 κτλ) 26-09-16

1

1

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΞΕΙΔ. 26-09-16

140

713

287

1.140

Ε.Σ.Π.Α.

Γ΄ ΦΑΣΗ ΣΜΕΑΕ ΔΑΣΚ. ΕΑΕ, Ν/Γ ΕΑΕ & ΕΙΔΙΚ. ΕΑΕ ΕΞΑΤΟΜ. 10-10-16

21

95

22

1

3

19

161

ΣΥΝΟΛΟ

46

338

2.070

309

1

26

19

2.809

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΑΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΑΕ)

2.809

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ σχ. έτους 2016-17

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
με ημ/νία Υ.Α.

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ανά Υ.Α.

ΠΕ05 μειωμένου

ΠΕ06

ΠΕ06 μειωμένου

ΠΕ07 μειωμένου

ΠΕ08

ΠΕ08 μειωμένου

ΠΕ11

ΠΕ11 μειωμένου

ΠΕ16.01

ΠΕ16.01 μειωμένου

ΠΕ19-ΠΕ20

ΠΕ19-ΠΕ20 μειωμένου

ΠΕ32

ΠΕ32 μειωμένου

ΠΕ18.41

ΠΕ18.41 μειωμένου

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ08 & ΠΕ32 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

728

588

1.316

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ18.41 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 07-09-16

31

31

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ70] για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 26-09-16

6

63

27

19

115

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ19-20 [& ΠΕ60 ΠΕ70] (Π.Δ.Ε.) 26-09-16

36

159

78

56

329

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 για ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Δ.Σ. 03-10-16

261

261

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ16.01 (Π.Δ.Ε.) 03-10-16

43

43

Π.Δ.Ε.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] για ΔΥΕΠ (Π.Δ.Ε.) 10-10-16

6

1

8

3

1

19

Ε.Σ.Π.Α.

Α΄ ΦΑΣΗ ΠΕ06 ΠΕ08… (ΕΙΔΙΚ.) για ΔΥΕΠ [Ένταξη ΕΚΟ στα Δ.Σ.] 10-10-16

7

3

1

1

12

Γ.Λ.Κ.

Α΄ ΦΑΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΕ60-ΠΕ70 [& ΕΙΔΙΚ.] (Γ΄ ΠΕ60-ΠΕ70 πλην ΔΥΕΠ) 12-10-16

191

30

12

1

2

236

Π.Δ.Ε.

Β΄ ΦΑΣΗ ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ08 ΠΕ16.01 ΠΕ19-20 (Π.Δ.Ε.) 12-10-16

36

143

24

77

115

15

65

21

130

20

646

ΣΥΝΟΛΟ

78

365

37

182

843

16

191

11

369

21

205

24

618

14

32

2

3.008

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19-ΠΕ20, ΠΕ32 & ΠΕ18.41)

3.008

Πλήρους Ωραρίου

Μειωμένου Ωραρίου

2.623

385

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (πλην εκπ/κών ΕΑΕ)

7.301

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

10.110

Loading...
  • europalso

    ideascentral