Τι να κάνετε εάν βρείτε λάθη στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔28/08/2017 - 12:57 | Author: Newsroom

Αναρτήθηκαν στο τα του για το 2017. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να καταβάλουν τον φόρο σε πέντε δόσεις, την πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και την τελευταία έως το τέλος Ιανουαρίου.

Ραντεβού στην εφορία τους θα πρέπει να δώσουν όσοι φορολογούμενοι διαπίστωσαν ή θα διαπιστώσουν ότι στο εκκαθαριστικό του φετινού δεν τους έχει χορηγηθεί η απαλλαγή ή η έκπτωση για συγκεκριμένα ακίνητα ή διαπιστώσουν άλλα λάθη όπως για παράδειγμα στην φορολογητέα αξία των ακινήτων.

Ειδικότερα , οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Απαλλαγή ακινήτων: Για την απαλλαγή ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων από τον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ακίνητο έχει υπαχθεί σε φόρο, ενώ απαλλάσσεται, απαιτείται η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., με συνυποβαλλόμενα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του 2017. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ανά αιτία χορήγησης της έκπτωσης ή απαλλαγής. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού, η οποία αναρτάται ηλεκτρονικά στο λογαριασμό του φορολογουμένου στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (www.aade.gr). Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται επί αποδείξει ο φορολογούμενος.

Αμφισβήτηση φορολογητέας αξίας: Σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της φορολογητέας αξίας ακινήτων ή των εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων, όπως έχει προσδιοριστεί στη δήλωση – πράξη προσδιορισμού φόρου, και εφόσον τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου είναι ορθά, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. αίτηση. Εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδεται κατά περίπτωση νέα δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. – πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Εφόσον η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή, εκδίδεται πράξη απόρριψης και ενημερώνεται, επί αποδείξει, ο φορολογούμενος.

Όσον αφορά στις περιπτώσεις στις οποίες η φορολογητέα αξία ακινήτων ή εμπραγμάτων σε αυτά δικαιωμάτων δεν είναι ορθή λόγω λάθους της βάσης δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ενημερώνει τη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, η οποία εγκρίνει τη διόρθωση της βάσης δεδομένων από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ώστε να πραγματοποιηθεί στη συνέχεια ορθή εκκαθάριση του φόρου.

Τι δείχνουν τα εκκαθαριστικά του για το 2017

Στη διάθεση περίπου επτά εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων τέθηκαν χθες τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Ο «λογαριασμός» απαιτεί την πληρωμή φόρου 3,153 δισ. ευρώ ο οποίος είναι ελαφρώς μικρότερος σε σχέση με πέρυσι όταν είχαν βεβαιωθεί έσοδα 3,179 δισ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση ο εισπρακτικός στόχος παραμένει και φέτος στα 2,65 δισ. ευρώ. Η πληρωμή του φόρου θα γίνει σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου και η τελευταία έως τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Η εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από 11.700 φορολογούμενοι έχασαν την έκπτωση 50% στο φόρο που δικαιούνταν πέρυσι. Και αυτό γιατί το συνολικό ετήσιο εισόδημά τους βρέθηκε πάνω από το εισοδηματικό όριο που έχει τεθεί για την χορήγηση της έκπτωσης. Αυτό συνέβη γιατί η ΑΑΔΕ συνυπολόγισε και φέτος στα εισοδήματα των ιδιοκτητών ακινήτων και έκτακτα έσοδα όπως αποζημιώσεις απολύσεων ή ποσά κοινωνικών παροχών ενώ σε πολλές περιπτώσεις ανατρεπτικός ήταν ο ρόλος των τεκμηρίων που ανέβασαν το συνολικό ετήσιο εισόδημα.

Εκκαθαριστικά 3 ταχυτήτων

ΕΝΦΙΑ ίδιος με πέρυσι. Αφορά την πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων. Το εκκαθαριστικό που είδαν στο προσωπικό τους λογαριασμό στο Taxisnet αναγράφει το ίδιο ποσό του ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν πέρυσι καθώς ο φόρος υπολογίστηκε και φέτος με βάση τις ισχύουσες αντικειμενικές αξίες και τους ίδιους συντελεστές ενώ εκτός συμπληρωματικού φόρου παραμένουν μέχρι και το 2018 τα αγροτεμάχια. Έτσι, όσοι φορολογούμενοι δεν είχαν καμία μεταβολή στην περιουσιακή τους εικόνα, ο ΕΝΦΙΑ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με τα περσινά.

Μεγαλύτερος ΕΝΦΙΑ. Εκκαθαριστικά με αυξημένα ποσά ΕΝΦΙΑ διαπίστωσαν οι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2016 είχαν αλλαγές στην περιουσία τους. Για παράδειγμα περισσότερο φόρο καλούνται να πληρώσουν όσοι απέκτησαν ακίνητα (κατοικία, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο) με αγορά, δωρεά ή κληρονομιά ή εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα π.χ. ψιλή ή πλήρη κυριότητα σε ακίνητα.

Μειωμένος ή μηδενικός ΕΝΦΙΑ. Μειωμένος κατά 50% είναι φέτος ο ΕΝΦΙΑ για 1.240.212 ιδιοκτήτες ακινήτων με χαμηλά εισοδήματα όταν πέρυσι ο αριθμός τους ανέρχονταν σε 1.251.944 άτομα. Πλήρη απαλλαγή από το ΕΝΦΙΑ έχουν φέτος 66.236 ιδιοκτήτες ακινήτων όταν πέρυσι ο αριθμός των φορολογούμενων που απαλλάχθηκαν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ είχε ανέλθει σε 64.470 άτομα. Φέτος είναι περισσότεροι οι φορολογούμενοι που δεν πληρώνουν καθόλου ΕΝΦΙΑ καθώς στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων της Λέσβου και της Κω των οποίων τα ακίνητα έχουν αποδεδειγμένα υποστεί ζημιές. Συνολικά οι μειώσεις και οι απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ανέρχονται στα 88,9 εκατ. ευρώ από 80,378 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Από το συνολικό ποσό των 3,153 δισ. ευρώ του φετινού , ποσό 2,6 δισ. ευρώ αφορά στον κύριο φόρο και 629 εκατ. ευρώ στον συμπληρωματικό ο οποίος βαραίνει περίπου 500.000 ιδιοκτητών ακινήτων. Τα στοιχεία τα οποία ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικό φόρο μοιράζονται 6.297.453 φυσικά πρόσωπα τα οποία καλούνται να σηκώσουν ένα βάρος 2,7 δισ. ευρώ και 50.900 νομικά πρόσωπα με συνολικά βεβαιωμένο φόρο ύψους 448,997 εκατ. ευρώ. Με βάση τις δηλώσεις Ε9, τα φυσικά πρόσωπα εμφανίζονται να έχουν δικαιώματα σε 17.828.955 ακίνητα και σε 15.325.860 γήπεδα (σύνολο δικαιωμάτων 33.154.815) ενώ τα νομικά πρόσωπα έχουν δικαιώματα σε 454.981 ακίνητα και 180.213 γήπεδα.

Στο taxisnet τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral