ΧΕΝ: Στεγαστικό πρόγραμμα για φοιτήτριες που δεν μπορούν να πληρώσουν στέγη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/08/2017 - 11:34 | Author: Newsroom

Η ΧΕΝ Ελλάδος ανταποκρινόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουν οι νέες γυναίκες, υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) στο διεθνών προδιαγραφών Πολυκέντρο «ΑΘΗΝΑ» στην Ηλιούπολη

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το δικαίωμα πρόσβασής τους στην ανώτατη εκπαίδευση.

Κριτήριο για την επιλογή τους θα είναι η αποδεδειγμένη οικονομική τους αδυναμία να παρακολουθήσουν Τμήματα και Σχολές Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Αθήνα.

Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο κτίριο Ηλιούπολης, υλοποιεί για 5η συνεχή χρονιά (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) στεγαστικό πρόγραμμα για νέες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίες σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας τους, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση και την ασφαλή στέγαση.

Το στεγαστικό πρόγραμμα αποτελεί εξειδικευμένη δράση της ΧΕΝ Ελλάδος, η οποία εντάσσεται τόσο στις παγκόσμιες προτεραιότητες της Οργάνωσης όσο και στις άμεσες ανάγκες του γυναικείου πληθυσμού, όπως διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των συνεπειών της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα.
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές για διαμονή νέες γυναίκες, φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατ’ εξαίρεση εντάσσονται σπουδάστριες δημοσίων ΙΕΚ, οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα στέγασής τους. Κριτήριο για την επιλογή τους είναι η οικονομική και οικογενειακή κατάστασή τους Σε κάθε περίπτωση προτεραιότητα θα δίνεται
στις φοιτήτριες/σπουδάστριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
α. Η ενδιαφερόμενη και η οικογένειά της να μην διαθέτουν τόπο μόνιμης κατοικίας εντός Αττικής (από ενοικίαση, παραχώρηση ή ιδιοκατοίκηση).
β. Η ενδιαφερόμενη οφείλει να υποβάλει απαραιτήτως έγγραφο αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται.
γ. Η ενδιαφερόμενη, που δεν πληροί κάποια ή κάποιες από τις προϋποθέσεις, δικαιούται να υποβάλλει έγγραφο αίτημα, για την έγκριση ή όχι του οποίου αποφασίζει το Προεδρείο της ΧΕΝ Ελλάδος μετά από εισήγηση-πρόταση της Επιτροπής του Ξενώνα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδιαφερόμενη απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύει τους ισχυρισμούς της και την ανάγκη πρόσβασης στο πρόγραμμα στέγασης της ΧΕΝ με σχετικά έγγραφα (π.χ. προσωπικό ή οικογενειακό εισόδημα, κοινωνικοί λόγοι κ.λπ.). ΔIKAIOΛOΓHTIKA1

Το έντυπο της αίτησης χορηγείται από τα γραφεία της ΧΕΝ Ελλάδος (Αμερικής 11, Αθήνα), από το Πολυκέντρο «Αθηνά» (Μαρίνου Αντύπα 81, Ηλιούπολη) και υπάρχει αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΧΕΝ www.xen.gr. Υποβάλλεται πρωτότυπο, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος:
α. Της ιδίας, εφόσον υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
β. Του/των γονέα/ων, κηδεμόνα/ων, επιτρόπου/ων της φοιτήτριας/σπουδάστριας, που έχει/ουν την επιμέλειά της.
Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο.
Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αυτό θα προσκομισθεί το συντομότερο δυνατό και πάντως μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των αιτήσεων.

3. Έγγραφα που να αποδεικνύουν και να ενημερώνουν για την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, αδελφός/η φοιτητής/τρια ή στρατιώτης, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση ή διαζευγμένοι, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια κλπ.).

4. Βεβαίωση τμήματος για τη φοίτηση ή την εγγραφή.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη ΧΕΝ Ελλάδος, ταχυδρομική διεύθυνση Αμερικής 11 – 106 72 Αθήνα με την ένδειξη «Προς την Επιτροπή Ξενώνα».

Δείτε αναλυτικά εδώ

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral