Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2016

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/06/2016 - 12:59 | Author: Newsroom

30-06-16 Βράβευση Αριστούχων μαθητών από τη Eurobank 2016

Για ακόμη μια χρονιά ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias Α.Ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας και του προγράμματος «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία» που καθιερώθηκε σε συνεργασία με το ΥΠ.Π.Ε.Θ το 2003 , θα προχωρήσει σε βραβεύσεις μαθητών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και σημείωσαν υψηλές επιδόσεις με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ.

Οι αναλυτικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι είναι με τη σειρά οι ακόλουθες:

1η προϋπόθεση:

Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 5 του Π.Δ. 46/2016, Α΄ 74 – ΕΠΑΛ: άρ. 6 του Π.Δ. 56/2016, Α΄ 91).

2η προϋπόθεση:

Για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 17.500 μόρια και άνω.

Στην περίπτωση που στη βεβαίωση συμμετοχής αναγράφονται 2 αριθμοί μορίων, ισχύ θα έχει ο υψηλότερος αριθμός.

Για τα ημερήσια ΕΠΑΛ, καθώς και την Ομάδα Α’ των εσπερινών ΕΠΑΛ:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 1.750 μόρια και άνω.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές της Ομάδας Β’ των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δε συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», καθώς δεν έχουν αριθμό μορίων.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Δημόσιων και Ιδιωτικών Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών (Πειραματικών, Μουσικών κλπ) και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας, καθώς και των Ξένων Λυκείων τα οποία λειτουργούν με ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να αποστείλουν αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1, συμπληρωμένο με όλα τα στοιχεία σε πεζοκεφαλαία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός τονισμός των ονομάτων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στον αριθμό των μορίων, που προκύπτει από τη βεβαίωση συμμετοχής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα αποστέλλονται τα στοιχεία όλων των ισοβαθμησάντων μαθητών, οι οποίοι και θα βραβεύονται.

Να σημειωθεί πως, όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι που να πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, πρέπει και πάλι να συμπληρώνονται τα στοιχεία των σχολείων και τα αντίστοιχα πεδία στους πίνακες με τη διατύπωση «δεν υπάρχει αριστούχος».

Στη συνέχεια, οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποστείλουν στον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης τον ΠΙΝΑΚΑ 2 αναφέροντας, επίσης, τις τυχόν ιδρύσεις ή καταργήσεις σχολείων.

Τέλος, είναι στην ευθύνη των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης να αποστείλουν τον συγκεντρωτικό ΠΙΝΑΚΑ 3 ηλεκτρονικά στην Τράπεζα Eurobank στo e-mail:

csr_sponsorships@eurobank.gr το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη, κοινοποιώντας τον επίσης ηλεκτρονικά και στη Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ΄- Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στo e-mail: t05sded@minedu.gov.gr .

Σημειώνεται ότι: ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank θα λάβει υπόψη τυχόν προσθήκες ή αλλαγές στα ονόματα των αριστούχων έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δε θα μπορεί να πραγματοποιηθεί προσθήκη ή αλλαγή αριστούχου. Την ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις αριστούχων φέρουν οι Διευθυντές των Λυκείων.

Εφιστάται η προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των στοιχείων στους πίνακες, αφού προηγηθεί έλεγχος των στοιχείων αυτών.

Να ενημερωθούν άμεσα όλα τα τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της αρμοδιότητάς σας.

Το έγγραφο

Loading...
  • europalso

    ideascentral