Τοποθέτηση Προισταμένων Οργανικών μονάδων σε ΠΔΕ ΠΕ ΔΕ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/03/2018 - 20:16 | Author: Newsroom

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων & Διοικητικού Προσωπικού σε Π.Δ.Ε., Π.Ε., Δ.Ε.

Δείτε τα παρακάτω αρχεία

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής & στις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής»
«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής & στις Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής»
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε & Δ.Ε. Ηπείρου και των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ιωαννίνων

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Άρτας

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Πρέβεζας

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Θεσπρωτίας

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί σε υπηρεσίες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε οργανικές-προσωποπαγείς θέσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, στις σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ρόδου και Σύρου μετά την έκδοση του Π.Δ. 18/2018

 

Ορισμός Αναπληρωτών Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΗΣ
Τοποθετήσεις του μόνιμου και δόκιμου προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας και των οργανικών μονάδων αυτής.
Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Loading...
  • europalso

    ideascentral