Τα κενά στα ΕΚΦΕ και ΚΕΠΛΗΝΕΤ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/11/2015 - 17:04 | Author: Newsroom

Εγκύκλιος 182668/Δ2/12-11-20145 του Υπουργείου Παιδείας

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σχετικά με την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ, καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ισχύουν τα ακόλουθα:

1.

α) Η κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων των ΕΚΦΕ γίνεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 92985/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012,ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ). Στην ανωτέρω ΥΑ δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στελέχωσης των ΕΚΦΕ με Υπευθύνους και της ενδεχόμενης ύπαρξης λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Επομένως, οι κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων των ΕΚΦΕ πρέπει να καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ.

β) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών γίνεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, δίνεται η δυνατότητα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΔΕ, να αποφασίσει την απόσπαση ή τη διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών. Συνεπώς εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΥΣΔΕ, να εκτιμήσει αν υφίσταται η δυνατότητα απόσπασης ή διάθεσης, μερικής ή ολικής, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών.

2. α) Η κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. 92995/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΛΑΓ ). Στην ανωτέρω ΥΑ δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με Υπευθύνους και Τεχνικούς Υπευθύνους και ενδεχόμενης ύπαρξης λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Επομένως, οι κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πρέπει να καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ.

β) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών γίνεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, δίνεται η δυνατότητα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ύστερα από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΔΕ, να αποφασίσει την απόσπαση ή τη διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών. Συνεπώς εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΑΠΥΣΔΕ, να εκτιμήσει αν υφίσταται η δυνατότητα απόσπασης ή διάθεσης, μερικής ή ολικής, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών.

ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral