Πρόσκληση για αναπληρωτές – 2ο γυμνάσιο Αυλώνα (E.K.K.N.A.) με λυκειακές τάξεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/07/2015 - 16:00 | Author: Newsroom

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΥΛΩΝΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.Φ.16.β/18199/28-07-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Τηλέφωνο : 210-3576035 /076 /028 /075
ΦΑΞ : 210-3576096
e-mail : tedthe(ΑΤ)dide-anatol.att.sch.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων από προσωρινούς αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο 2° Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για το σχολικό έτος 2015-16.

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της Ανατολικής Απικής

Έχοντας υπόψη:
1. Την Υπ. Απόφαση 120546/Δ2/ 28-09-2010 {ΦΕΚ 1595, τ. Β’,1/10/2010)
2. Το αριθμ. πρωτ. 356/03-06-2015 έγγραφο του 2°” Γυμνασίου με Λ.Τ. Αυλώνα, «Πρόβλεψη εκπαιδευτικών αναγκών για το σχολικό έτος 2015-16».
3. Την αριθμ. πρωτ. 119392/Ε2/24-07-2015 {ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΘ3-Ε91) Εγκύκλιο, {Κεφ. Γ’, παρ. 6) με θέμα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 9 του Ν.3848/2010{ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ. Α’)

προσκαλούμε

τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (01, 02, 04, 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16 ή ΤΕ16 και ΠΕ19-20 που ενδιαφέρονται να διδάξουν ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις, το οποίο λειτουργεί εντός του Ειδικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Αυλώνα*, να υποβάλλουν αίτηση έως και την 07-08-2015 στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, 15344, Γέρακας Αττικής) και ώρες 09.00-12.00.

Η αίτηση** πρέπει να συνοδεύεται από το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα αναφερόμενα στο βιογραφικό του (σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια).

Τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σχολείου, κατά σειρά προτεραιότητας έχουν ως εξής:

1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην σχολική ψυχολογία και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο του κλάδου ή της ειδικότητας και διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

5. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία που λειτουργούν εντός των Ειδικών Καταστημάτων Κράτησης Νέων.

6. Διδακτική εμπειρία σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

7. Διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα.

8. Προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού, που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010{ΦΕΚ 71 Α’).

* Το συγκεκριμένο σχολείο, λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου και του μεγάλου αριθμού προσέλευσης μαθητών, πιθανόν να λειτουργήσει κατά το έτος που διανύουμε σε βάρδιες.

**Η αίτηση βρίσκεται ανηρτημένη στην Ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αν. Απικής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Στέφανος Ν. Καπέλλας Οικονομολόγος

Loading...
  • europalso

    ideascentral