Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/09/2016 - 15:21 | Author: Newsroom

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση
Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων στο
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με θητεία τετραετούς διάρκειας
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει την κενωθείσα θέση του/της προϊσταμένου/ης του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Ι.Ε.Π.

Για τον λόγο αυτόν, καλεί όσους/ες εκπαιδευτικούς, υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή άλλων υπουργείων καθώς και μέλη του προσωπικού που ανήκουν στο Ι.Ε.Π., έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως περιγράφονται στην παρακάτω πρόσκληση, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Η θητεία για αυτόν/η που θα επιλεγεί και θα καταλάβει την εν λόγω θέση ευθύνης είναι τετραετής και προβλέπεται επίδομα θέσης ευθύνης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., www.iep.edu.gr, και συγκεκριμένα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Συστήματος Αιτήσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Συνεργατών Ι.Ε.Π., «Δικτυακή Πύλη – e-IEP» για την ηλεκτρονική υποβολή της αιτήσεώς τους. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 21/09/2016 και ώρα 14:00 έως τις 07/10/2016 και ώρα 14:00.

Για την υποβολή της αίτησης πατήστε εδώ
Loading...
  • europalso

    ideascentral