ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(01 ή 02 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ19 ή ΠΕ20 για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/09/2016 - 17:07 | Author: Newsroom
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(01 ή 02 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ19 ή ΠΕ20
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Το Α.Σ.Ε.Π.

γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας ένταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών στους Πίνακες Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, για το 2ο Γυμνάσιο Αυλώνα με Λυκειακές Τάξεις (Ε.Κ.Κ.Ν.Α) για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2016-2017, καταρτίστηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, βάσει της οικείας πρόσκλησης ( Απόφαση 15498/01-08-2016 «ΑΔΑ:ΨΨΟΓ4653ΠΣ-ΕΩ0), οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04(01 ή 02 ή 04 ή 05), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ16.01 ή ΤΕ16 και ΠΕ19 ή ΠΕ20 και έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής http://dide-anatol.att.sch.gr και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων http://www.minedu.gov.gr.
Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της ανωτέρω οικείας πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο Α.Σ.Ε.Π. (Ειδικό έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Κ.Κ.Ν.Α.5) έως και 07/09/2016, ημέρα Τετάρτη, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax: 2106400241, 2106400686, 2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: prosl.enstasi@asep.gr και grapt.enstasi@asep.gr).

Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral