Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ – Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2016-17

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/01/2017 - 16:55 | Author: Newsroom

ΚΡΗΤΗΣ

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τροποποίηση τοποθέτησης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το διδακτικό έτος 2016-2017 στο πλαίσιο της Πράξης: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (σχολικό έτος 2016-2017)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001888, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας –ΕΚΤ», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral