Οι αποφάσεις του ΚΥΣΔΙΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/03/2017 - 16:32 | Author: Newsroom

Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο  Διοικητικού Προσωπικού

του Αιρετού του ΚΥΣΔΙΠ  Ιακωβίδη Γιάννη

Την  Τρίτη 14 και την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 συνεδρίασε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας με θέματα που αφορούσαν Μετατάξεις Διοικητικών Υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε Περιφερειακές Υπηρεσίες καθώς και θέματα αναγνώρισης προϋπηρεσιών, αποσπάσεων, αναγνώρισης μεταπτυχιακών, διδακτορικών, άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου κ.α.

Αναλυτικότερα:

Στις 14 Μαρτίου ημέρα Τρίτη, εξετάστηκαν τα θέματα των υπολοίπων αιτήσεων μετάταξης που είχαν κατατεθεί  στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και δεν είχαν εξεταστεί κατά τη συνεδρίαση στις 6 Μαρτίου 2017

Στις 15 Μαρτίου 2017 τα θέματα που έγιναν δεκτά ή απορρίφθηκαν είναι τα εξής:

Κεντρική Υπηρεσία

Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγινε δεκτή 1 αίτηση Συμβούλου του Υπουργείου, για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγιναν δεκτές 5 αιτήσεις μόνιμων υπαλλήλων για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

Αντίστοιχα απορρίφθηκε 1 αίτηση για απόσπαση εκπαιδευτικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις μόνιμων για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού  στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού  σε ΙΕΚ

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού  σε διοικητικό φορέα του εξωτερικού

Έγινε δεκτή, κατά μέρος,  μια αίτηση για αναγνώρισης  προϋπηρεσίας σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 69/2016

Επίσης δεν εξετάστηκαν άλλες αιτήσεις για αναγνωρίσεις προϋπηρεσιών είτε με το προεδρικό διάταγμα 69/2016 είτε με το ν. 4354/2015 λόγω λήξης της συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και θα εισαχθούν εκ νέου στο αμέσως επόμενο συμβούλιο

Περιφερειακές Υπηρεσίες

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση μόνιμου υπαλλήλου Περιφερειακής Υπηρεσίας για απόσπαση σε ΤΕΙ

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση υπαλλήλου Αποκεντρωμένης Διοίκησης για απόσπαση σε Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση διοικητικού υπαλλήλου Πανεπιστημίου  για απόσπαση σε Περιφερειακή Υπηρεσία λόγω συνυπηρέτησης

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση ανανέωσης απόσπασης διοικητικού υπαλλήλου ΤΕΙ σε Περιφερειακή Υπηρεσία

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση μόνιμου υπαλλήλου για απόσπαση από σχολική μονάδα σε Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγιναν δεκτή 1 αίτηση μόνιμου υπαλλήλου για διακοπή απόσπασης σε σχολική μονάδα από Περιφερειακή Υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγινε δεκτή 1 αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών

Έγινε δεκτή 1 αίτηση αναγνώρισης συνάφειας Διδακτορικού τίτλου σπουδών

Εγιναν δεκτές 4 αιτήσεις για μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας μόνιμων υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου Περιφερειακής Υπηρεσίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για μετάταξη μόνιμου υπαλλήλου Περιφερειακής Υπηρεσίας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε άλλη Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας – διοικητικής Περιφέρειας

Έγινε δεκτή 1 αίτηση παραίτησης από θέση προϊσταμένης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπ/σης

Έγινε δεκτή 1 αίτηση Μετάθεσης μόνιμου υπαλλήλου από υπηρεσία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε άλλη περιοχή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

Έγινε δεκτές 2 αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη (η μία έγινε δεκτή κατά μέρος)

ΓΑΚ

Έγινε δεκτή 1 αίτηση για ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικού  σε ΓΑΚ

Έγινε δεκτή 1 αίτηση μόνιμου υπαλλήλου της των ΓΑΚ- Ιστορ. Αρχ. Μακεδ. για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Έγινε δεκτή 1 αίτηση μόνιμου υπαλλήλου της Κ.Υ. των ΓΑΚ  για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου

Ευχαριστώ πολύ  Ιακωβίδης Γιάννης  Αιρετός ΚΥΣΔΙΠ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral