Οδηγίες για τις νέες αιτήσεις Αποσπάσεων εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/07/2018 - 18:20 | Author: Newsroom

«Στο με αριθμ. 110303/Ε2/2-07-2018(ΑΔΑ: Ω3ΛΗ4653ΠΣ-ΞΓ) έγγραφό μας, επισημαίνεται ότι ο έλεγχος και η επικύρωση των επανεξετάσεων – νέων αιτήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ από της Διευθύνσεις Π.Ε. & Δ.Ε. θα γίνει από 16 έως 21 Αυγούστου 2018.

Ωστόσο, για την καλύτερη επεξεργασία από την Υπηρεσία αιτήσεων που είναι αμφισβητούμενες ως προς τη μοριοδότησή τους ή νέων αιτήσεων εκπαιδευτικών που αιτούνται την ένταξή τους σε ειδική κατηγορία ή υποβάλουν νέα αίτηση απόσπασης για ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ για το διδακτικό έτος 2018-2019, να προβαίνετεανά τακτικά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο, και εν συνεχεία, να αποστέλλετε στα email ppe3@minedu.gov.gr (Π.Ε.) &dprb@minedu.gov.gr(Δ.Ε) αντίστοιχα, τις αιτήσεις αυτές για τις οποίες θα πρέπει να αποφανθούν τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια (ΚΥΣΠΕ &ΚΥΣΔΕ) .

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι με νεότερη εγκύκλιο, η οποία θα αποσταλεί σε μεταγενέστερο χρόνο, θα κληθείτε να δηλώσετε τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ, ΚΕΔΔΥ, της περιοχής αρμοδιότητάς σας με καταληκτική ημερομηνία για τις Δ/νσεις στις 21/08/2018 και τις Περιφερειακές Δ/νσεις αντίστοιχα στις 22/08/2018.

Τέλος, εκπαιδευτικοί που κατέθεσαν χειρόγραφη αίτηση απόσπασης ή επανεξέταση, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του συστήματος(ΟΠΣΥΔ). Χειρόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Από τη Διεύθυνση Διοίκησης Εκπ/κού Προσωπικού Π.Ε. & Δ.Ε.»

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral