Οδηγίες για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών και την Ερευνητική Εργασία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/10/2016 - 09:58 | Author: Newsroom

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και την Ερευνητική Εργασία στις Α’ και Β’ τάξεις των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) για το έτος 2016-2017 δημοσίευσε το υπουργείο Παιδείας, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Μεταξύ άλλων, για τα «Νέα Ελληνικά» προβλέπεται ότι η διδασκαλία α) στηρίζεται στη μελέτη ενός ευρύτατου φάσματος κειμένων και β) αξιοποιεί συστηματικά δραστηριότητες λόγου, με στόχους την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη διαδικασία του μαθήματος, τη διατύπωση εκ μέρους τους εμπεριστατωμένων κρίσεων, την έκφραση και διαπραγμάτευση αξιών και στάσεων κ.λπ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών και οι δραστηριότητες των εγχειριδίων παρακινούν τον/την εκπαιδευτικό να υιοθετήσει ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης των κειμένων, με έμφαση στην ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση της δημιουργίας κριτικών αναγνωστών.

Καθώς η γλωσσική επάρκεια και οι αναγνωστικές δεξιότητες κατακτώνται και αναπτύσσονται σταδιακά μέσω δραστηριοτήτων και πρακτικών που λαμβάνουν χώρα σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο, η διδακτική διαδικασία πρέπει να δίνει συστηματικά στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες διαλόγου, κατά τη μελέτη των κειμένων, την εκπόνηση συνεργατικών δραστηριοτήτων, ατομικών εργασιών καθώς και σε συνθήκες ολομέλειας. Για τη διευκόλυνση τέτοιων πρακτικών είναι αναγκαίο να διατίθεται για τη διδασκαλία τουλάχιστον ένα συνεχόμενο δίωρο.

Ερευνητική εργασία και δημιουργικές δραστηριότητες

Επίσης, μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στάλθηκαν και οι οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» και «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Σημειώνεται ότι δίδεται η «δυνατότητα στη σχολική μονάδα να διαμορφώσει από κοινού ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα, τόσο των μαθητών-τριών όσο και της τοπικής κοινωνίας».

Η καινοτομία αυτή βασίζεται στην «αναμόρφωση του σχολικού χρόνου και στην καλλιέργεια συνεργατικής προσέγγισης της μάθησης. Σκοπεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης του/της μαθητή/μαθήτριας μέσα από δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για συγκεκριμένη σχολική μονάδα». Σκοπεύει, επίσης, στη «δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος, όπου η μάθηση και η διδασκαλία δεν αντιμετωπίζονται ως παθητική αποδοχή αποσπασματικών γνώσεων.

Η αξιοποίηση των κλίσεων των μαθητών/τριών και της δημιουργικής τους έκφρασης, η πνευματική καλλιέργεια, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή/ήτριας, καθώς και η συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας αποτελούν πρωταρχικούς σκοπούς της ‘Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων’». Η αξιοποίηση της Ζ.Δ.Δ. παρέχει τη δυνατότητα της «καλλιέργειας των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, της ευαισθητοποίησής τους σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος αλλά και ανάπτυξης συλλογικού πνεύματος.

avgi.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral