Μέχρι 4/9 η υποβολή δικαιολογητικών υποψήφιων εκπαιδευτών σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/08/2017 - 18:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

ΙΝΙΔΕΒΙΜ – Έγκριση παράτασης της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων των εκπαιδευτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση εκπαιδευτικών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (), στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.), χειμερινού εξαμήνου 2017β – εαρινού εξαμήνου 2018α.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπ’ όψη του:

ΣΧΕΤΙΚΑ:

Α. Την με αριθ. πρωτ. απόφ ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 4911/290/08.08.2017.

Β. H Προφορική επικοινωνία του Διευθύνοντος Συμβούλου/Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με το ΥΠΠΕΘ (Το ηλεκτρονικό μήνυμα από το Γραφείο Υπουργού ΥΠΠΕΘ με αριθ. πρωτ. ΙΝΕΔΙΒΙΜ 34348/18-8-2017).

Γ. Την Εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου (Εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών Υπηρεσιών με αριθμ. 16/21.08.2017 ΤΔΕΔ)

Δ. Την συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει:

Την παράταση της περιόδου υποβολής των δικαιολογητικών φακέλων των εκπαιδευτών σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ΔΙΕΚ που εγκρίθηκε και αναρτήθηκε με την 4911/290/08-08-2017 απόφαση ΔΣ ΙΝΕΔΙΒΙΜ, μέχρι τις 4-9-2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΛΙΚΑΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral