Υπηρεσιακές μεταβολές ΠΥΣΔΕ: Προτάσεις βελτίωσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/11/2015 - 14:08 | Author: Newsroom

Του Πάνου Ντούλα, Καθηγητή Αγγλικής, Αιρετού ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,

Κόρινθος, 28/11/2015

Είναι προφανές ότι οι Υπηρεσιακές Μεταβολές και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που τις χειρίζονται, δεν μπορούν να αλλάξουν ριζικά χωρίς μια μεγάλη αλλαγή πολιτικής πχ ό,τι και να γίνει για το πλαίσιο μεταθέσεων, αν δεν υπάρξουν μαζικοί διορισμοί, θα έχει μικρή επίδραση.

Ωστόσο, ακόμη και εντός αυτών των πλαισίων, θα μπορούσαν να υπάρξουν αλλαγές που θα βελτίωναν, έστω και λίγο, την πραγματικότητα δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών αλλά και τη λειτουργία πολλών σχολείων, που είναι και το ζητούμενο. Ενδεικτικά:

 1. Κατάργηση του ΠΔ 1/2003: όλες οι εξουσίες στο 5μελές ΠΥΣΔΕ. Με το ΠΔ 1/2003, ο Διευθυντής Εκπαίδευσης έχει υπερεξουσίες και μπορεί να αγνοήσει την εισήγηση/γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ. Αυτό είναι αντιδημοκρατικό αλλά και αναποτελεσματικό. Χρειάζεται να επανέλθουν οι αποφασιστικές αρμοδιότητες στο 5μελές ΠΥΣΔΕ. Αντίστοιχη αλλαγή να γίνει και στο 5μελές ΑΠΥΣΔΕ με τον Περιφερειακό.

 2. Οι ενστάσεις σε αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ να εκδικάζονται από άλλο, ανώτερο, όργανο (πχ ΑΠΥΣΔΕ). Δεν μπορεί το ίδιο όργανο που έβγαλε απόφαση να είναι αυτό που εξετάζει αν το ίδιο έκανε σωστά ή όχι!

 3. Υποχρεωτική Δημοσίευση Πίνακα Λειτουργικών Κενών. Τα Λειτουργικά Κενά είναι μεν μια δυναμική διαδικασία, αφού αλλάζουν συνεχώς στην αρχή της χρονιάς (καινούργιες άδειες, αποσπάσεις, αυξομείωση τμημάτων, κ.ά.). Ωστόσο, ένας δημόσιος «μπούσουλας» θα ήταν καλύτερα για όλους να υπήρχε, όπως έγινε φέτος σε διάφορα ΠΥΣΔΕ. Άλλωστε, προβλέπεται ήδη στο ΠΔ 100/97, άρθρο 14, παράγραφος 7 που αναφέρει τα εξής: Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθμοι μετά τις παραπάνω ρυθμίσεις παραμένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθμοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές μονάδες για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 14 του Ν. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο των μονάδων μετάθεσής τους.

 4. Σαφής ορισμός υπεραριθμίας. Μέχρι τώρα, δεν είναι απολύτως σαφές πώς ορίζεται αυτή ενώ υπάρχουν και αντικρουόμενες εγκύκλιοι και διατάξεις.

 5. Δημοσίευση Πίνακα Λειτουργικών Υπεράριθμων. Θα πρέπει να βγαίνει Πίνακας (όπως έγινε σε κάποια ΠΥΣΔΕ) με όσους συναδέλφους δε συμπληρώνουν ωράριο ώστε να είναι σαφές ποιοι προηγούνται. Άλλωστε, η φετινή Εγκύκλιος Κιάου αναφέρει ότι: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, όπως ισχύουν, προβλέπεται ότι κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μέχρι της ρυθμίσεως της υπεραριθμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενώ κατέχουν οργανική θέση λόγω μεταβολών των σχολικών μονάδων ή μείωσης του μαθητικού δυναμικού δεν συμπληρώνουν ωράριο,χαρακτηρίζονται λειτουργικά υπεράριθμοι και τοποθετούνται ή διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου, μετά την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά.»

 6. Αίτηση από όλους για το σχολείο που θα επιθυμούσαν να πάνε σε περίπτωση που δε συμπληρώνουν ωράριο. Κανείς να μην πηγαίνει πουθενά χωρίς αίτηση, όπως προβλέπεται άλλωστε στο ΠΔ 100/97 «καλούνται οι εκπαιδευτικοί με αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα παραπάνω σχολεία.»

 7. Υποχρεωτική δημοσίευση Πίνακα με αιτήσεις όλων, μόρια και προτιμήσεις. Μέτρο που προάγει τη διαφάνεια καθώς όλοι θα ξέρουν ποιος έχει τα περισσότερα μόρια και πού θέλει να πάει. Έγινε φέτος σε διάφορα ΠΥΣΔΕ με ευεργετικά αποτελέσματα.

 8. Υποχρεωτική δημοσίευση Πίνακα Λειτουργικών Κενών για τους αναπληρωτές. Πολλές φορές οι Διευθύνσεις «κρύβουν», για διάφορους λόγους, κενά. Τα κενά πρέπει να είναι γνωστά σε όλους καθώς και οι προτιμήσεις τους.

 9. Θεσμοθέτηση συγκεκριμένης σειράς στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά. Τη φετινή χρονιά, με την Εγκύκλιο Κιάου, μπήκε μια συγκεκριμένη σειρά. Αυτή η σειρά (λειτουργικά υπεράριθμοι-διάθεση πυσδε-αποσπασμένοι-αναπληρωτές) πρέπει να συζητηθεί και να θεσμοθετηθεί σε νόμο. Σημαντικό σημείο που πρέπει να διευκρινιστεί και έρχεται σε αντίφαση με το ΠΔ 100/97 είναι το να χρησιμοποιούνται παντού τα ίδια μόρια(πχ μετάθεσης) ενώ η Κιάου προβλέπει για τους αποσπασμένους τα μόρια απόσπασης.

 10. Υποχρεωτική συνεξέταση στην αρχή της χρονιάς ΠΥΣΔΕ με ΠΥΣΠΕ, σε κοινή συνεδρίαση, των κοινών ειδικοτήτων με Πρωτοβάθμια. Είναι περίεργο να υπάρχουν περιπτώσεις σαν την εξής: καθηγητής Αγγλικών σε ένα Γυμνάσιο να μη συμπληρώνει ωράριο, στο διπλανό ακριβώς δημοτικό να υπάρχει κενό Αγγλικής αλλά ο συνάδελφος να διατίθεται σε ένα άλλο, πολύ πιο μακρινό σχολείο. Αυτό είναια αντιλειτουργικό για τα σχολεία κι αντισυναδελφικό για τους εκπαιδευτικούς.

 11. Αναμοριοδότηση όλων των σχολικών μονάδων και κοινή μοριοδότηση για ΠΕ-ΔΕ. Σε ΠΕ-ΔΕ υπάρχουν άλλες κλίμακες μοριοδότησης(10-12) και συχνά συμβαίνει το φαινόμενο διπλανά σχολεία στην ΠΕ και στη ΔΕ να παίρνουν πολύ διαφορετικά μόρια. Η σημερινή μοριοδότηση δε στηρίζεται σε ενιαία κριτήρια και δημιουργεί αδικίες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της άμεσης αναμοριοδότησης των συνθηκών διαβίωσης όλων των σχολικών μονάδων με ξεκάθαρα και αντικειμενικά κριτήρια.

 12. Αντιμετώπιση του «λαβύρινθου» της ισχύουσας νομοθεσίας για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης.

 13. Άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 13, Π.Δ. 50/96 για την επαναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας με αυτές που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία, π.χ. με 40% αναπηρία λόγω ασθένειας WIILLEBRAND ή με 67% λόγω ασθένειας CROHN, ή με κώφωση στο αριστερό αυτί του παιδιού υπολογίζονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης και απόσπασης. Με εγκεφαλοπάθεια 90% αναπηρία ή βαρεία μυασθένεια 90% αναπηρία ή με παιδική σχιζοφρένεια 80% αναπηρία ή με 90% αναπηρία λόγω κινητικών προβλημάτων δεν υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης ή απόσπασης.

 14. Οι προϋπηρεσίες αναπληρωτών καθώς και τα μεταπτυχιακά να υπάρχουν σε μία ενιαία βάση δεδομένων. Είναι γραφειοκρατικό να γίνεται αναγνώρισή της κάθε χρονιά από την αρχή.

 15. Σαφές χρονοδιάγραμμα και τήρησή του από όλους. Όλα αυτά να γίνονται έγκαιρα και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (που προβλέπονται πολλές φορές), όσο το δυνατόν νωρίτερα.

 16. Κυρίως: να ξεκαθαριστούν όλα αυτά σε έναν ενιαίο νόμο-πλαίσιο, σύγχρονο και με κωδικοποιημένες όλες τις σχετικές διατάξεις.

Loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral