Η επιστολή νηπιαγωγών στον Πρωθυπουργό: «Διετής υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση: ένα χρόνιο αίτημα σε αναμονή.»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/06/2017 - 20:38 | Author: Newsroom

            Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών και το σύνολο των νηπιαγωγών,μόνιμων και αναπληρωτών, καλούμαστε για ακόμα μια φορά να αποδείξουμε το αυτονότητο και το παιδαγωγικά ορθό,στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε σε αβάσιμους  ισχυρισμούς κύκλων και συντεχνιών,που στόχο έχουν να αποπροσανατολίσουν και να διχάσουν.

Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να συμβάλλει,ώστε τα νήπια Α και Β ηλικίας να αναπτυχθούν νοητικά,κοινωνικά,συναισθηματικά και σωματικά μέσω αναπτυξιακά κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα αντισταθμιστικά οφέλη που παρέχει το Νηπιαγωγείο,ειδικά για τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα,είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη μετέπειτα επιτυχή σχολική πορεία τους.Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να εντοπισθούν από νωρίς περιστατικά παιδιών που χρήζουν έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης (πρώιμη παρέμβαση),καθώς στο δημόσιο Νηπιαγωγείο υπάρχουν δομές υποστήριξης παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Τμήματα Ένταξης –Παράλληλη Στήριξη).

Ήδη από το 1976 (Ν.309/1976 Α΄100) και το 1985 (1566/1985 Α΄167) γίνεται λόγος για την υποχρεωτική,κατά περιοχές διετή προσχολική αγωγή και εκπαίδευση,ενώ το 2006 (Ν.3815/2006)η προσχολική φοίτηση γίνεται υποχρεωτική για τα παιδιά ηλικίας 5-6 ετών, με προοπτική επέκτασης και για τα παιδιά ηλικίας 4-5 ετών.Συνεπώς,το αίτημα της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέσπιση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης  δεν είναι ‘’ανώριμο’’,αλλα αντιθέτως η υλοποίησή του θα κλείσει έναν κύκλο 41 ετών μιας ανολοκλήρωτης μεταρρύθμισης ,κατά τη διάρκεια του οποίου οι παρεμβάσεις συντεχνιακού χαρακτήρα οδηγούσαν κάθε φορά στην αναβολή του.

Η εφαρμογή της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και αγωγής θα συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανακούφιση και στήριξη της οικογένειας ,καθώς η εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών,ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση.Αυτό δεν ισχύει στον Παιδικό Σταθμό,καθώς οι γονείς καλούνται να πληρώσουν ορισμένες παροχές.Επίσης ο θεσμός του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,πέρα από τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρει στα παιδιά,αποτελεί και μια σημαντική διευκόλυνση για τους εργαζόμενους γονείς.Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι το σχολικό έτος 2016-2017,σε σύνολο 5.189 Νηπιαγωγείων,λειτούργησαν 8.122 πρωινά τμήματα,με ωράριο λειτουργίας 8:20-13:00 και 3.424 ολοήμερα τμήματα,με ωράριο λειτουργίας 7:45-16:00.Τέλος ,με δεδομένο ότι την τρέχουσα χρονιά έμειναν εκτός Παιδικών Σταθμών 8.180 παιδιά 3 ετών (στοιχεία ΕΕΤΑΑ),η ένταξη των προνηπίων στο Νηπιαγωγείο θα απελευθερώσει επιπλέον θέσεις για για την ένταξη των παιδιών κάτω των 4 ετών στους Παιδικούς Σταθμούς.Επισημαίνουμε πως οι γονείς των παιδιών αυτών δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στον Παιδικό Σταθμό και στο Νηπιαγωγείο,όπως συμβαίνει με τους γονείς των προνηπίων.Επιπλέον,θα αποκατασταθεί η ισότιμη μεταχείριση νηπίων και προνηπίων και θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και χωρίς όρους,προϋποθέσεις και κληρώσεις πρόσβαση όλων των παιδιών 4-6 ετών στην εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη των εκπαιδευτικών συστημάτων (ISCED 2011)η Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα απευθύνεται σε δύο ηλικιακές ομάδες :α)από 0-3,4 ετών και β) από 4 έως την φοίτηση στο Δημοτικό Σχολείο,η οποία αναφέρεται και ως Προσχολική Εκπαίδευση.Και αυτό διότι οι γνωστικές και ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των δύο ηλικιακών ομάδων δεν είναι οι ίδιες.Και κατ’επέκταση θα πρέπει να  διαφοροποιείται και το είδος των υπηρεσιών(φροντίδα- εκπαίδευση) που παρέχονται σε αυτές. Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν και οι διεθνείς παιδαγωγικές θεωρίες ,καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα  και τα πολλαπλά οφέλη της συνύπαρξης και συμφοίτησης των παιδιών 4 και 5 ετών. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Πλαίσιο  «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020»,έθεσε συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς για το 2020 όπου ,εκτός των άλλων,τίθεται ως στόχος  ‘’τουλάχιστον το 95% των παιδιών (από τεσσάρων ετών μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης )πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση.Τέλος ,η θέσπιση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης είναι σύμφωνη με τις δεσμεύσεις όλων των κρατών –μελών της Ε.Ε. (Βαρκελώνη 2002),για ένταξη όλων των παιδιών ηλικίας 4 ετών μέχρι τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο στην προσχολική εκπαίδευση.

Η καθημερινή πρακτική στο Νηπιαγωγείο, έρχεται να διαψεύσει τους  ισχυρισμούς όσων αντιτίθενται στη διετή υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, για τον κίνδυνο ΄΄σχολειοποίησης΄΄ του Νηπιαγωγείου με την καθιέρωση της υποχρεωτικότητας. Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο, το παιχνίδι κατέχει κυρίαρχο ρόλο, μέσα από το οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν γνώσεις και κατακτούν δεξιότητες, αναπτύσσοντας την κοινωνικότητα και την αυτονομία τους. Παράλληλα,μέσα από βιωματικές και αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες και να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο νέων γνώσεων.

Σχετικά με το αίτημα των βρεφονηπιοκόμων για ενιαία προσχολική 0-6 ,έχουν τοποθετηθεί ήδη,επίσημα και ενυπόγραφα,τα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας,επισημαίνοντας  ότι :

  • Οι χώρες που έχουν ενοποιήσει τις υπηρεσίες φροντίδας και εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία στην πλειονότητά τους: α) δεν έχουν θεσπίσει ως υποχρεωτική την προσχολική εκπαίδευση, β) διαθέτουν προγράμματα σπουδών προσχολικής εκπαίδευσης περισσότερο κοινωνικού και όχι ακαδημαϊκού χαρακτήρα.

 

  • Το διακριτό (split) αυτό σύστημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με βάση την ηλικία, όπως ισχύει στην Ελλάδα, είναι και το πλέον διαδεδομένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το ενιαίο (unitary) σύστημα εφαρμόζεται κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον είναι σαφώς διαφορετικό από το ελληνικό.

 

  • Στην περίπτωση της Ελλάδας και υπό τις παρούσες συγκεκριμένες ιστορικο-πολτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, ο τυχόν συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών αντικειμένων και δομών υπό έναν φορέα ή ίδρυμα και από ένα πρόσωπο θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση και των δύο υπηρεσιών, ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής, αφού θα κληθούν να την προσφέρουν πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά βρεφονηπιοκόμοι.

Είναι προφανές,όπως προκύπτει από τα παραπάνω,πως η θέσπιση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης δεν συνεπάγεται ούτε την καταστρατήγηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των βρεφονηπιοκόμων,αλλα ούτε την κατάρρευση των Παιδικών Σταθμών. Αντιθέτως συνιστά υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού μέτρου που έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες, όπως σύμπασα η εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα συμφωνεί.

Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριοι,

Η υλοποίηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, δεδομένης της παλαιάς πολιτικής δέσμευσης της Αριστεράς για αυτό το πολύ σημαντικό εκπαιδευτικό μέτρο, πρέπει να γίνει άμεσα. Κάθε αναβολή της προς μια ενδεχόμενη επόμενη εκλογική αναμέτρηση για την Βουλή των Ελλήνων, αδικεί και το μέτρο και τα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που θα ωφεληθούν από αυτό τα επόμενα χρόνια και τις όποιες καλές προθέσεις έχετε για την εφαρμογή του.

Loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral