ΦΕΚ στη διάταξη που αυξάνει το ΠΔΕ για τους αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/07/2016 - 00:37 | Author: Newsroom

ΦΕΚ στη διάταξη που αυξάνει το ΠΔΕ για τους αναπληρωτές

Το άρθρο 19 του Ν. 4283/2014 (Α’189), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19 Για την πληρωμή και εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000) ευρώ».

Loading...
  • europalso

    ideascentral