Ενημερωτικό ΠΥΣΠΕ Λασιθίου: ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/09/2016 - 21:26 | Author: Newsroom
Ενημέρωση από τους αιρετούς ΠΥΣΠΕ Λασιθίου Αλέξανδρο Αλεξάκη και Γιάννη Πασπαράκη:
Α΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΕΣ)
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η 2
2 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 0
3 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
4 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
5 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 4
6 5ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
7 9/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 5
8 6/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 4
9 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΟΥΣΤΑ Δ 2
10 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ 1
11 1ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4
12 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 4
13 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 6
14 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 0
15 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 5
16 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
17 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 8
18 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
19 4/θ ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥ Ε 1
20 6/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β
21 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 5
22 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 1
23 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΛΑΜΑΥΚΑΣ Ζ
24 1/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΛΩΝ Η 1
25 2/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ 0
26 6/θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ Δ 1
27 1ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 0
28 4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
29 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
30 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
31 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 1
32 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΟΥΔΟΥΡΑ Η 1
33 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΙΣΚΟΚΕΦΑΛΟΥ Β
34 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 3
35 3/Θ ΔΗΜ. ΖΑΚΡΟΥ Ζ 2
36 3/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΚΟΠΗΣ Γ 0
37 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ 0
38 2/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΡΜΕΝΩΝ Ζ 1
39 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 67
Β΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Α/Α ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1 1/θ ΝΗΠ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Η
2 1ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 3
3 3ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2
4 4ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 3
5 5ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
6 6ο 2/θ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 2
7 2/θ ΝΗΠ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 5
8 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Γ
9 2/θ ΝΗΠ. ΚΡΙΤΣΑΣ Γ
10 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
11 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
12 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ Δ 1
13 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
14 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α
15 3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α
16 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 3
17 5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 0
18 6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
19 7ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
20 2/Θ ΝΗΠ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ
21 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΜΩΝ Δ 1
22 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ Γ
23 1/Θ ΝΗΠ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ Γ 1
24 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ Β 1
25 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΩΝ Η 1
26 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 3
27 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΡΟΥ Ζ
28 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΡΟΥ Ζ 0
29 2/θ ΝΗΠ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ Γ
30 1ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
31 2ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 2
32 3ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β
33 4ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 0
34 5ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 0
35 6ο 2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ Β 0
36 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΗΣ Γ 1
37 1/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΦΑΚΑΣ ΣΤ 1
38 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠ/ΓΩΝ 40
Γ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
1 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
2 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1
3 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΑΧΕΙΑΣ ΑΜΜΟΥ 1
4 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΦΑΚΑΣ 1
5 4Ο 12/θ ΔΗΜ ΣΧ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
6 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
7 4/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΥΡΤΟΥΣ 1
8 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
9 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
10 6/θ ΔΗΜ.ΣΧΟΛ. ΚΕΝΤΡΙΟΥ 1
11 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ 1
12 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΦΕΡΜΩΝ 1
13 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 13
Δ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
1 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
2 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
3 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΕΙΣΙΟΥ 1
4 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
5 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
6 5ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
7 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 1
8 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1
9 ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 9
Ε΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΕΝΑ
1 1ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
2 2ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
3 3ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
4 4ο 12/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1
5 2ο 6/θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1
6 1ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
6 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
8 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0
9 4ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 1
10 7/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 1
11 2ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
12 3ο 12/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ 0
13 4ο 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ 1
ΣΥΝΟΛΟ 11
ΣΤ΄ ΚΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΜΕΑΕ
Α/Α ΣΜΕΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1 3/θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
2 Τ.Ε. 1ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
3 Τ.Ε. 2ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
4 Τ.Ε. 3ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
5 Τ.Ε 4ου Δ. ΣΧ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
6 Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΛΟΥΝΤΑΣ Γ 1
7 Τ. Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΡΙΤΣΑΣ Γ 1
8 Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
9 Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
10 Τ.Ε. 1ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
11 Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
12 Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
13 Τ.Ε. 4ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
14 Τ. Ε. 5ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
15 Τ.Ε. Δ. ΣΧ. ΝΕΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Δ 1
16 2/Θ ΕΙΔ. Δ. ΣΧ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 2
17 3/θ ΕΙΔ. ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 2
18 Τ.Ε. 2ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β
19 Τ.Ε. 3ου ΔΗΜ. ΣΧ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
20 Τ.Ε. ΔΗΜ. ΣΧ. ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Ε 1
21 Τ.Ε 1ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ Α 1
22 Τ.Ε. 4ΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ ΣΗΤΕΙΑΣ Α 1
23 Τ.Ε. ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ 24

Α/Α ΣΜΕΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ
1 Τ.Ε. 4ου ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α
2 Τ.Ε. 2ου ΝΗΠ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β 1
3 ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α 1
4 ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
5 Τ.Ε. 5ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 0
6 ΕΙΔ. ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
7 Τ.Ε. 3ου ΝΗΠ. ΣΗΤΕΙΑΣ Β 1
8 Τ.Ε. ΝΗΠ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε 1
9 Τ.Ε. 6ου ΝΗΠ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Α 1
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑ
Loading...
  • europalso

    europalso

    ideascentral